Seminar Integriteit in Publieke en Private Domeinen

Anne Scheltema BeduinKwesties, Nationaal, Organisatie

Is Integriteit een maatschappelijk probleem? De krantenberichten erover stapelen zich op. Geen sector blijft buiten spel.

De publieke belangstelling en verontwaardiging erover zijn selectief en de handhaving ervan ongelijk. De overheid lijkt machteloos en heeft de handen vol aan zichzelf.

Op 3 december 2014 organiseert Lionsclub Leiden Noordwijk, i.s.m. de Universiteit Leiden (Juridische Faculteit, Campus Den Haag, Honours Academy) en Transparency International Nederland een seminar Integriteit.

Het seminar zal zich richten op feiten, inzichten, verklaringen en mogelijke oplossingen.

logos lions etc

Programma

Tijdens het seminar zullen inleidingen worden verzorgd vanuit verschillende  invalshoeken: Feiten en ontwikkelingen (Anne Scheltema Beduin, Transparency International Nederland), de Bestuurskundige (Jouke de Vries, Campus Den Haag, Universiteit Leiden), de Rechter (Margreet Ahsmann, Rechtbank Den Haag/Faculteit Rechtsgeleerdheid Leiden), de Accountant (Jaap Maan; Accountantskamer), Bedrijfsethiek (Ernst van Win; Netwerk Bedrijfsethiek/Voormalig deken Haagse Orde van Advocaten) en Beleid en politiek (Jo Horn, Adviseur en o.a. voormalig lid Tweede Kamer).

Aansluitend volgt een paneldiscussie en interactie met de zaal, o.l.v. Folkert Jensma (NRC).

Datum en tijd: 3 december 2014, 13.30 – 

Plaats: Grotiuszaal, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, Steenschuur 25, 2300 ES Leiden.

Registratie en informatie: leiden@lions.nl