Ontwikkelingen rondom corruptiebestrijding in Nederland

Anne Scheltema BeduinFeature, Nationaal, Publicaties, Publication, Wetgeving

Amsterdam, 3 juli 2015 – Graag delen wij met u het artikel ‘Ontwikkelingen rondom corruptiebestrijding in Nederland’, geschreven door de voorzitter van TI-NL, Arjen Tillema. Hieronder volgt een korte inleiding, het gehele artikel kunt u via de blauwe ‘download’ knop downloaden. Dit artikel is gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Onderneming en Strafrecht in Praktijk’.

 

Corruptie en omkoping lijkt meer in de belangstelling te staan dan ooit. Op internationaal niveau kan bijvoorbeeld worden gewezen op de recente acties van de Amerikaanse justitie om (vermoedens van) corruptie rondom de FIFA aan te pakken. Ook in Nederland zijn evenwel de laatste tijd diverse ontwikkelingen te signaleren op het gebied van preventie en bestrijding van omkoping en op het bredere terrein van corruptie.

 

In dit artikel worden achtereenvolgens besproken: recente jurisprudentie en schikkingen met betrekking tot omkoping; nieuwe wetgeving met betrekking tot omkoping; de onlangs vastgestelde vierde anti-witwasrichtlijn; de voorgestelde Wet huis voor de klokkenluider; de recent beschikbaar gekomen integrale visie van de Nederlandse overheid op corruptiebestrijding; en de recente driejaarlijkse evaluatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) van Nederland op het gebied van ambtelijke omkoping. Uit de opsomming zal blijken dat het loont, voor zowel private als publieke sector, voldoende aandacht te geven aan het onderwerp corruptiebestrijding.