Juncker moet transparantie belastingbetalingen multinationals steunen

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Internationaal, Media, News, Nieuws

Amsterdam, 22 september 2015 – Transparency International EU riep de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, op om publiekelijk steun uit te spreken voor wetgeving die het mogelijk zou maken voor burgers om kritiek te uiten op de belastingen die multinationale bedrijven aan overheden betalen. Op 17 september moest voorzitter Juncker ten overstaan van de speciale Commissie Belastingafspraken van het Europese Parlement het werk van de Europese Commissie op het gebied van bestrijding van belastingontduiking verdedigen. De bijzondere Commissie Belastingafspraken werd in februari 2015 gestart naar aanleiding van de onthulling dat Luxemburgse autoriteiten meegeholpen hadden aan het opzetten grootschalige belastingontduikingstrategieën voor multinationale bedrijven. Voorzitter Juncker was voordat hij aangesteld werd als Voorzitter van de Commissie Minister van Financiën en Minister President van Luxemburg.

Onthullingen door het Internationale Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), op basis van een klokkenluider (“LuxLeaks”), lieten zien dat meer dan 300 multinationale bedrijven bevestiging hadden gekregen van Luxemburgse autoriteiten over de legaliteit van constructies opgezet om belasting te ontduiken. De regelingen zijn niet publiekelijk bekend gemaakt.

We zien nu pas actie van de EU tegen deze praktijken die over het algemeen worden beschouwd als misbruik, mede dankzij het werk van klokkenluiders en journalisten”, aldus Carl Dolan, directeur van Transparency International EU. “Maar het moet niet nodig zijn voor mensen om hun carrière en reputatie te riskeren om deze informatie in het publieke domein te krijgen. Goed bestuur en gezond verstand eisen dat Europese burgers toegang hebben tot basisinformatie over fiscale betalingen van bedrijven aan hun regeringen. Voorzitter Juncker moet dit ondubbelzinnig onderschrijven ten overstaan van de volksvertegenwoordiging.”

In het huidige systeem zijn in de EU gevestigde multinationale ondernemingen niet verplicht om informatie over hun activiteiten en de belastingen die zij betalen in elk land openbaar te maken. Transparency International roept op tot EU-wetgeving die openbaarmaking van belangrijke financiële gegevens van bedrijven mogelijk moet maken in elk land waar ze actief zijn (op een “country-by-country” basis). Dit is een belangrijk instrument voor de bestrijding van belastingontduiking en het onder de aandacht brengen van de bevoordeelde belastingpositie van bedrijven.

Deze rapportageplicht zou in het bijzonder een positief effect hebben op de belastinginkomsten van ontwikkelingslanden, aangezien zij op dit moment meer inkomsten mislopen door belastingontduiking dan zij ontvangen aan officiële ontwikkelingshulp. Het World Investment Report van dit jaar, opgesteld door de UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), schat het inkomstenverlies van ontwikkelingslanden door belastingontduiking op $100 miljard per jaar.

In juli jl. heeft het Europees Parlement gestemd in het voordeel van de maatregelen die de grote Europese bedrijven vragen om fiscale informatie openbaar te maken als onderdeel van de herziening van de richtlijn over de rechten van aandeelhouders. Momenteel analyseert de Europese Commissie de resultaten van een recente publieke raadpleging over transparantie voor vennootschapsbelasting. Deze resultaten zullen worden verwerkt in de impact assessment van mogelijke EU-wetgeving op dit gebied.