De Pinocchio Climate Awards 2015

Lotte RooijendijkAankondigingen, Feature, Internationaal, Media, News, Nieuws

Amsterdam, 22 september 2015 – Op 3 december vinden in Parijs de verkiezingen plaats voor de Pinocchio Climate Awards 2015, een initiatief van organisatie Friends of the Earth France om te laten zien hoe hypocriet sommige bedrijven kunnen zijn op het gebied van het klimaat en een ‘groen’ imago. Het recente gesjoemel van autofabrikant Volkswagen is een mooi voorbeeld van deze praktijk.

Nog te vaak is het aannemen van regelgeving op het gebied van klimaat vrijwillig en zijn bedrijven lang niet zo groen als ze zelf doen voorkomen. De Pinocchio Climate Awards zet deze bedrijven in de spotlight om zo een verandering teweeg te brengen.

Er zijn awards te winnen in drie categorieën: “One for all and all for me!” voor het bedrijf met het meest agressieve beleid op het gebied van toe-eigening, exploitatie of verwoesting van natuurlijke bronnen; “Greener than green” voor het bedrijf met de meest misleidende communicatie en campagnes betreffende haar activiteiten; en “Dirty hands, full wallet” voor het bedrijf met het minst transparante beleid op financieel vlak, zoals belastingontduiking, corruptie, lobbying en de opzet van de supply chain.

De awards bestaan sinds 2008. Het uiteindelijke doel is niet alleen om bedrijven bewuster te maken van het effect dat zij hebben op het milieu, maar ook om bindende wetgeving op dit gebied aan te moedigen. Sinds de Earth Summit in Johannesburg in 2002 is vrijwillige implementatie van regelgeving op het gebied van milieu de standaard. Voorbeelden hiervan zijn het VN Global Compact, de Equator Principles voor banken, of de OECD richtlijnen voor multinationale bedrijven. Deze vrijwillige standaarden zijn inefficiënt en geven een vertekend beeld: de bedrijven profiteren wel van het positieve imago wat verbonden is aan deze regelgeving, maar veel van deze principes zijn te breed en worden niet nageleefd.

Vorig jaar werd de award in de categorie “One for all and all for me!” toegekend aan Shell. Het bedrijf zegt te opereren met “ambitieuze principes”, maar in realiteit worden deze principes totaal niet nageleefd, in het bijzonder in Argentinië en Oekraïne. GDF Suez, het Franse energiebedrijf, ging aan de haal met de “Greener than green” Award. Het bedrijf claimde tegenover investeerders een ‘groene’ investeringsmogelijkheid te hebben, maar hier bleek helemaal geen regelgeving voor in de plaats te zijn. Ook was onduidelijk of de uiteindelijke investeringen wel zo groen waren.  Electronicabedrijf Samsung won in de categorie “Dirty hands, full wallet” vanwege de slechte werkomstandigheden in haar fabrieken in China, iets wat door het bedrijf zelf ontkend wordt. De genomineerde bedrijven voor 2015 zullen in oktober op de site van de Pinocchio Climate Awards worden geplaatst die hier te vinden is. Via de site kan ook gestemd worden.