Nederlandse aanpak integriteit vertaald naar het Engels

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Kwesties, Nationaal, News, Wetgeving

Amsterdam, 21 januari 2015 – Graag delen wij dit bericht van BIOS. Europese landen kunnen leren van de Nederlands integrale aanpak van integriteitsbevordering. Daarom biedt het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) de landen een Engelstalige bundel over integriteit en integriteitsmanagement bij de Nederlandse overheid aan ‘Integrity management in the public sector, the Dutch approach. Het boek is verschenen onder redactie van Leo Huberts (VU) en Alain Hoekstra (BIOS).

Marijn Zweegers, hoofd BIOS: ‘Ook bij eerdere voorzitterschappen van de Europese Unie heeft Nederland aandacht aan integriteit besteed. We lopen in internationaal perspectief voorop als het gaat om integriteitsmanagement en vooral onze integrale en preventieve aanpak ervan. Met deze bundel hebben de Europese partners de kans om met onze expertise en ervaringen de integriteit van de eigen overheid te versterken.’

Combinatie van regels, bewustwording en institutionalisering

Nederland onderscheidt zich in haar aanpak. ‘We zijn niet uitsluitend gefixeerd op het voorkomen van corruptie en fraude,’ zegt minister Plasterk (BZK) in het voorwoord. Ook de bevordering van ethische kwaliteit krijgt aandacht. Deze combinatie van regels, bewustwording en institutionalisering maakt de Nederlandse aanpak uniek. Al zijn we er nog niet, concludeert Plasterk: ‘Een stevige en duurzame verankering van integriteit is een uitdaging.’

Integriteit voor een breed publiek

De bundel Integrity management in the public sector: the Dutch approach richt zich op een breed internationaal publiek. De Nederlandse context is toegankelijk uitgelegd. Ook bevat de bundel bruikbare lessen voor andere landen. Zo maken verschillende auteurs duidelijk hoe zij interne en externe ‘integriteitsnetwerken’ inzetten voor integriteitsbevordering, wordt er aandacht besteed aan de inzet van risicoanalyses om kwetsbare organisatieprocessen door te lichten, maar wordt vooral op diverse manieren duidelijk gemaakt dat integriteit het beste gedijt bij een preventief samenhangend beleid. Dit maakt de bundel bruikbaar voor iedereen die werkt aan de bestrijding van corruptiebestrijding en het bevorderen van integriteit: beleidsmakers, integriteitsmedewerkers, compliance officers, ethiek- en integriteitsorganisaties, anti-corruptiebureaus, NGO’s, studenten en onderzoekers.

BIOS

Beleid, praktijk en wetenschap over integriteit

De bundel beschrijft hoe het Nederlandse integriteitssysteem werkt vanuit drie perspectieven: beleid, praktijk en wetenschap. Het eerste deel besteedt aandacht aan de verschillende rollen, taken en spelers in het Nederlandse integriteitssysteem. Ook wordt geschetst hoe dit systeem zich heeft ontwikkeld. In deel II beschrijven diverse Nederlandse organisaties hun ervaringen met integriteitsmanagement. Het laatste deel van het boek bevat academische reflecties op integriteitsmanagement in Nederland.

Auteurs en samenstellers

De bundel is samengesteld door professor Leo Huberts (VU) en Alain Hoekstra (BIOS). Aan de vijftien verschillende hoofdstukken hebben diverse auteurs meegewerkt, zoals: Christoph Demmke (universiteit van Friedrichshafen); Willeke Slingerland (Saxion Hogeschool); Jeanine Kooistra (gemeente Amsterdam); Rick Duiveman (Provincie Limburg); Hans Visser (Belastingdienst).

Kosteloos downloaden

De bundel Integrity management in the public sector, the Dutch approach is volledig en per hoofdstuk kosteloos te downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BIOS via 070-376 5937 of info@integriteitoverheid.nl.