Internationale Anti-Corruptiedag, 9 december 2016

Lotte RooijendijkCorruptie, Evenementen, Feature, Integriteit, Internationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 9 december 2016 – Vandaag is het Internationale Anti-Corruptiedag, een dag om na te denken over hoe corruptie onze hoop op een betere samenleving blijft ondermijnen, maar ook om na te denken over manieren waarop we een verschil kunnen maken in de wereldwijde strijd tegen corruptie.

Internationale Anti-Corruptiedag

Op 31 oktober 2003 is door de Verenigde Naties 9 december als de Internationale Anti-Corruptiedag uitgeroepen. De Verenigde Naties heeft deze dag ingesteld om het bewustzijn over het bestaan van corruptie en de kennis over de rol van de UN Convention against Corruption (UNCAC) in het voorkomen en bestrijden daarvan te vergroten.

Bestrijding van corruptie is een mondiaal probleem, want corruptie is te vinden in zowel rijke als arme landen, en bewijs toont aan dat het arme mensen onevenredig benadeeld. Het draagt bij aan de instabiliteit en armoede, en is een dominante factor die fragiele landen in de richting van falende staten duwt. Regeringen, de private sector, niet-gouvernementele organisaties zoals Transparency International, de media en burgers over de hele wereld bundelen hun krachten om deze misdaad te bestrijden.

1 biljoen dollar aan steekpenningen, 26 biljoen dollar verloren aan corruptie

Elk jaar wordt er 1 biljoen dollar betaald aan steekpenningen, terwijl een geschatte 2,6 biljoen dollar wordt gestolen door middel van corruptie – een bedrag gelijk aan ruim 5 procent van het mondiale BBP. Volgens het United Nations Development Programma (UNDP), zijn de fondsen in ontwikkelingslanden die verloren gaan door corruptie tien keer het bedrag van de officiële ontwikkelingshulp.

Corruptie is een ernstige misdrijf die de sociale en economische ontwikkeling kan ondermijnen in alle samenlevingen. Geen enkel land, regio of gemeenschap is immuun. Dit jaar hebben UNODC en UNDP een gezamenlijke wereldwijde campagne ontwikkeld, met de nadruk op hoe corruptie van invloed is op onderwijs, gezondheidszorg, rechtvaardigheid, democratie, welvaart en ontwikkeling.

De gezamenlijke internationale campagne van 2016 richt zich op corruptie als een van de grootste belemmeringen voor het bereiken van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling: de SDGs. Transparency International zal zich nationaal en internationaal bezig blijven houden met de anti-corruptiedoelstelling onder SDG #16. TI-NL blijft de dialoog aangaan met de overheid, media en overige partijen om het belang van corruptiebestrijding onder de aandacht te houden. Daarnaast houdt TI-NL zich bezig met de ontwikkeling van SDG anti-corruptie indicatoren en zorgen we samen voor een SDG-implementatie met impact en resultaat.