cryptovaluta

Hoe blockchain technologie kan helpen bij het bestrijden van corruptie

Lotte RooijendijkCorruptie, Nieuws

Amsterdam, 25 mei 2017 – Blockchain technologie, de technologie achter onder andere de bitcoin, zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van corruptie wereldwijd. Door de blockchain zal het mogelijk zijn een nieuwer, transparanter systeem te creëren dat corruptie kan verminderen. Door specifieke decentrale eigenschappen van de vernieuwende technologie zou het voor corrupte overheden en personen bemoeilijkt worden corrupt te handelen.

Over het algemeen liggen de verwachtingen over de mogelijkheden van blockchain technologie hoog. Het wordt door sommige gezien als de volgende digitale revolutie na het internet. Het World Economic Forum heeft blockchain technologie gekwalificeerd als een van de zes ‘mega-trends’ die de toekomst gaan bepalen in de komende 10 jaar.

Wat is blockchain-technologie precies?

Blockchain technologie kan worden omschreven als een digitaal systeem dat transacties peer-to-peer verricht, dus zonder tussenkomst van andere spelers. Er bestaan verschillende soorten blockchainsystemen, zoals de Bitcoin en Ethereum. Er zijn meerdere grote voordelen aan de blockchain. Een van deze voordelen is het feit dat de digitale betalingen voor iedereen transparant zijn. Daarnaast vindt de transactie plaats zonder tussenkomst van derden, zoals overheden of financiële instellingen. Daarom is deze digitale manier van betalen decentraal, transparant en helemaal los van de overheid. Dit kan grote positieve gevolgen hebben voor het aanpakken van corruptie wereldwijd, omdat blockchain technologie buiten de invloed van corrupte overheden of financiële toezichthouders blijft.

Het idee dat blockchain technologie een uitkomst kan bieden in het waarborgen dat geld rechtstreeks op de juiste plek terecht komt is al vaker geopperd. Zo wil de Chinese miljardair Jack Ma blockchains gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat geld dat aan goede doelen geschonken wordt, ook daadwerkelijk op de daarvoor bedoelde plek terecht komt. De blockchain wordt door een van zijn bedrijven, the Alibaba Group Holding Ltd., gebruikt om transacties bij te houden en om verantwoording te verbeteren van filantropische organisaties. Op een goede doelen platform zouden donateurs de geschiedenis van hun transacties kunnen gaan bijhouden. Op deze manier krijgen de donateurs een duidelijker beeld over waar hun donaties terecht komen. Ook kunnen ze een beter inzicht krijgen in hoe het geld wordt gebruikt. Hierdoor wordt het proces transparanter, wat bijdraagt aan het verhogen van het vertrouwen van de donateurs in het feit dat het geld goed terecht komt.

“We hopen meer transparantie te geven aan het goede doelen circuit en de gedecentraliseerde aard van blockchain technologie kan goed bijdragen aan het behalen van dit doel,” aldus Chen. Daarnaast stelt Chen dat de informatie en de transactiegeschiedenis van de fondsen betrouwbaarder wordt en er minder snel mee kan worden geknoeid. Hierdoor wordt corrupt handelen een stuk moeilijker gemaakt. Als dit experiment van het toepassen van blockchain technologie bij goeden doelen slaagt dan zou de technologie zich langzaam uit kunnen breiden naar andere sectoren.

Ook David Cameron, de voormalige Britse premier, laat zich enthousiast uit over de vele mogelijkheden van blockchain technologie, ook op het gebied van corruptie. Tijdens de opening van het nieuwe kantoor van Blockchain (een bedrijf gespecialiseerd in blockchain technologie), waar hij gastspreker was, sprak hij over de veelbelovende relatie tussen blockchain technologie en het aanpakken van corruptie. “Wat ik het meest spannende vind, zijn de mogelijkheden van jullie technologie om corruptie te bestrijden en falende overheden, bestuur en rechtsstatelijkheid wereldwijd te omzeilen,” aldus Cameron.

Ook kritiek

Momenteel is het is het nog onduidelijk in hoeverre blockchain technologie een rol gaat spelen in het bestrijden van corruptie op langere termijn. Vanuit veel kanten wordt enthousiast gereageerd op de veelbelovende technologische ontwikkeling. Maar ook klinkt er kritiek. Wat op het eerste gezicht lijkt als een goede oplossing is misschien in de praktijk niet zo makkelijk uit te voeren. Want voor het uitvoeren de blockchain technologie om corrupte overheden tegen te gaan staat, onder andere, nog een ding in de weg. Namelijk het feit dat het juist deze corrupte overheden zijn die de macht hebben om blockchain technologie in te voeren, of, om corrupte redenen, juist niet.

Door: Anouk Hoogelander, stagiaire TI-NL