carrouselfraude

Internationaal fraudenetwerk opgerold: 60 miljoen euro gestolen met carrouselfraude

Lotte RooijendijkAlgemeen

Amsterdam, 9 mei 2018 – Europol en Eurojust hebben samen met de autoriteiten in verschillende EU-lidstaten 58 verdachten op verdenking van carrouselfraude gearresteerd in België, Duitsland, Portugal en Spanje en doorzochten meer dan honderd eigendommen. Auto’s, documenten en ruim 400.000 euro aan contanten zijn tijdens een grensoverschrijdend belastingfraudeonderzoek in beslag genomen. Naar schatting heeft de grootschalige belastingfraude de economie van de EU voor zo’n 60 miljoen euro aan schade berokkend.

Volgens een verklaring van Europol komt het onderzoek naar de belastingfraude voort uit een waarschuwing aan het adres van de Spaanse politie in 2015 voor een georganiseerde misdaadgroep die zich bezighoudt met btw-fraude en het witwassen van geld. De nationale autoriteiten van Spanje, België en Duitsland hebben vervolgens een onderzoek ingesteld naar de georganiseerde misdaadgroep betrokken bij de fraude gericht tegen talrijke personen en bedrijven in België, Bulgarije, Duitsland, Hongarije, Italië, Portugal, Roemenië en Spanje.

Carrouselfraude

Deze zaak, een zogenaamde carousselfraudezaak, begon enkele jaren geleden met een onderzoek in Spanje. De georganiseerde misdaadgroep, voornamelijk samengesteld uit Duitse, Spaanse, Italiaanse en Portugese onderdanen, heeft een netwerk van computer- en elektronicabedrijven in heel Europa opgezet om de illegale opbrengsten uit Spanje, door te sluizen. De groep zou elektronische producten hebben gekocht of gepretendeerd hebben deze te kopen en de elektronica vervolgens online verkocht. Sommige producten waren echt terwijl anderen dat niet waren.  De criminelen slaagden erin om BTW-betalingen in Spanje te vermijden en toch BTW-teruggaaf te ontvangen via de bedrijven opgericht in andere lidstaten door hun bedrijfsactiviteiten te simuleren.

Carousselfraude neemt een aparte plaats in binnen de verschillende vormen van belastingfraude. Bij andere vormen van belastingfraude vindt economische activiteit plaats waarbij (een deel van) de normaal verschuldigde belasting hierover wordt onthouden. Carousselfraude gaat een stap verder: het gaat hier niet om het mislopen van belastinginkomsten. De staat verliest zelfs geld op de frauduleuze activiteiten. Volgens een rapport van de Europese Rekenkamer lopen de lidstaten van de Europese Unie jaarlijks 40 tot 60 miljard euro mis door deze vorm van internationaal georganiseerde fraude.

Tientallen lege vennootschappen in EU en VS

Twee mannen, een vader en een zoon, zouden de groep bijna negen jaar vanuit Spanje hebben geleid. Andere leden van het netwerk waren onder meer Portugese, Italiaanse, Duitse en Spaanse staatsburgers. De groep werkte via tientallen stromanbedrijven in de hele EU en de Verenigde Staten. Het had ook een administratieve vestiging waar valse facturen werden gecreëerd om de btw-fraude op de elektronische producten uit te voeren, evenals luxevoertuigen die onder de factuurprijs werden geïmporteerd. Volgens Europol heeft de criminele groep in drie jaar ruim 250 miljoen euro aan valse facturen uitgeschreven. Autoriteiten ontdekten dat het geld was doorgesluisd naar andere lege vennootschappen toen het via Bulgaarse en Hongaarse bankrekeningen stroomde. Ruim 140 miljoen euro ging via twee Hongaarse accounts.

Carrouselfraude blijft een van de belangrijkste transnationale fraudegevallen die zich op alle lidstaten richt. “Grote sommen geld worden rechtstreeks door de georganiseerde misdaadgroepen van EU-lidstaten gestolen, waardoor we ontnomen worden van essentiële diensten en infrastructuur zoals veiligheid, gezondheid, onderwijs of gerechtigheid die gefinancierd zou moeten worden door de belastinginkomsten”, zei Jari Liukku, hoofd van het centrum voor ernstige en georganiseerde criminaliteit van Europol. Eurojust reageerde op de zaak met de noodzaak van justitiële samenwerking binnen de EU door Europese aanhoudingsbevelen, Europese onderzoeken en het bevriezen van tegoeden ter plaatse te vergemakkelijken.

Automatische uitwisseling van data binnen EU

Elk jaar weer is er een btw-gat van ongeveer 170 miljard euro in de Europese Unie: het verschil tussen de verwachte btw en het deel dat daadwerkelijk in de schatkisten van de EU-landen terechtkomt. Een flink deel daarvan wordt toegeschreven aan carrouselfraude. De schatkisten van de EU-lidstaten lopen op jaarbasis zo’n 50 miljard euro mis door dit type fraude, waarbij meerdere partijen betrokken zijn en dikwijls grensoverschrijdend te werk wordt gegaan.

Door automatische uitwisseling van datagegevens tussen de fiscale diensten binnen de EU zou daar een aanzienlijk deel van kunnen worden teruggehaald. Op dit moment wisselen landen enkel informatie uit als er een vermoeden is van duistere praktijken. Dan is het kwaad vaak al geschied en het frauderende bedrijf spoorloos.