Etisphere

Etisphere onderzocht compliance programma’s “World’s Most Ethical Companies”

Bart VolleberghAlgemeen, Europees, Extern nieuws, Governance, Internationaal, Organisatie, Private sector

Amsterdam, 30 april 2019 – Het Etisphere Institute, een wereldwijde organisatie die bedrijfsethische normen meet en definieert, heeft het “World’s Most Ethical Companies Insights Report” uitgebracht. Voor dit rapport is data van de desbetreffende bedrijven gebruikt om de ethics- en compliance programma’s te beoordelen.

Door middel van een survey is getracht waardevolle informatie te verzamelen in het kader van business ethics, governance en compliance. In het rapport wordt uiteengezet hoe vooraanstaande bedrijven invulling geven aan belangrijke elementen van hun ethics en compliance programma. De focus ligt op diversiteit op het hoogste niveau van de organisatie, transparantie, het creëren van een “open-door culture” en de evolutie van geschreven standaarden.

Belangrijkste bevindingen door Etisphere

Binnen de 128 onderzochte bedrijven wordt 28,1% van de directeursposities ingevuld door een vrouw. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast heeft één op de tien werknemers aangegeven het er oneens of sterk oneens mee te zijn dat de  regels en bijbehorende disciplinaire maatregelen voor onethisch gedrag of wangedrag hetzelfde zijn voor elke werknemer. Bijna één derde (32%) van de bedrijven maakt wél publiekelijk bekend hoe dergelijke bedenkingen gerapporteerd worden, de soorten gerapporteerde bedenkingen en de uitkomsten van overeenkomstige onderzoeken. Dit is een significante stijging in vergelijking met 2018, toen minder dan een kwart van de bedrijven dergelijke informatie openbaar maakten.

Tenslotte blijkt dat de meeste werknemers naar hun directe manager stappen voor het stellen van vragen en bovenal het melden van opgemerkt wangedrag. Het ondersteunen van het middenkader met hulpmiddelen om het intake- en begeleidingsproces te vergemakkelijken is daarom erg belangrijk voor de meest ethische bedrijven. De meerderheid (84%) van de bedrijven gebruikt een tracking tool of casemanagementsysteem dat alle rapporten en gerelateerde onderzoeken bijhoudt, ongeacht hoe het rapport oorspronkelijk is gemaakt.

‘S Werelds meest ethische bedrijven van 2019 werken nog steeds om het personeelsbeleid en de gedragscodes uitgebreider en beter verteerbaar te maken.