“Bouwen aan vertrouwen”: TI-NL organiseert rondetafel over politieke integriteit

Lotte RooijendijkAankondigingen, Algemeen, Evenementen, Integriteit, Lobbyen, Politiek

Op 8 februari a.s. organiseert Transparency International Nederland (TI-NL) samen met WKPA een rondetafelgesprek over politieke integriteit. Met de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 om de hoek wil TI-NL in gesprek gaan over oplossingen om meer integriteit en transparantie in de Nederlandse politieke arena te brengen. Door het uitwisselen van best practices en het samenbrengen van experts, stakeholders en vertegenwoordigers uit de politiek, hoopt TI-NL bij te dragen aan een effectiever integriteitsbeleid. Graag nodigen wij u uit zich hier gratis aan te melden.

Politieke integriteit is belangrijk voor het publiek vertrouwen in de politiek. Het doel van dit evenement is het leveren van een positieve bijdrage aan het debat rondom politieke integriteit. TI-NL geloof dat hierbij de dialoog tussen politieke partijen, experts en stakeholders van groot belang is om op constructieve wijze politieke integriteit te bevorderen. Gastsprekers waaronder Jeroen Dijsselbloem, prof. dr. Leo Huberts en Tom de Bruijn zullen spreken over de politieke draaideur, belangenverstrengeling en politieke integriteit op lokaal niveau.

Belangenverstrengeling, draaideur en lokale politiek

Prof. dr. Leo Huberts, emeritus hoogleraar bestuurskunde, zal spreken over de problematiek van belangenverstrengeling. Uit ons recente Integrity Watch rapport blijkt dat de giften- en reisregisters vaak onvolledig worden ingevuld en dat veel Kamerleden er een bijbaan op nahouden. De verschillende belangen van politici moeten duidelijk inzichtelijk zijn voor de Nederlandse burger, om het publiek vertrouwen in de politiek te versterken.

Jeroen Dijsselbloem, oud-Minister van Financiën (2013-2017) gaat in op de politieke draaideur. Als ambtsdragers direct na hun aftreden overstappen naar een functie in de sector die ze voorheen onder hun portefeuille hadden, bestaat het risico van belangenverstrengeling. Een recent voorbeeld hiervan is Ben Bot, die na zijn ministerschap verder ging als lobbyist en daarbij invloed uitoefent op het nationale beleid. Waarom is dit problematisch en hoe moet de politiek hiermee omgaan? Dit soort vragen zullen worden behandeld.

Vervolgens zijn vertegenwoordigers van politieke partijen uitgenodigd deel te nemen in ons ‘politiek panel’. Zij zullen vanuit hun perspectief ideeën over de verbetering van politieke integriteit delen.

Tom de Bruijn, oud-wethouder van Den Haag, bespreekt tot slot politieke integriteit op lokaal niveau, hiermee vooruitblikkend op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Aanmelden?

Wij nodigen u van harte uit om bij dit evenement aanwezig te zijn, deelname aan de rondetafel is gratis. Het volledige programma vindt u hier. Aanmelden kan via deze link.

Voor eventuele (pers)vragen kunt u mailen naar communicatie@transparency.nl of bellen naar 0681083627.