Jaarverslag Bureau Integriteit

Jaarverslag 2020 Bureau Integriteit gemeente Amsterdam

Anne Scheltema BeduinIntegriteit, Jaarverslagen, Open Overheid

Amsterdam, 30 juni 2021 – De gemeente Amsterdam heeft haar jaarverslag van 2020 over het Bureau Integriteit gepubliceerd. Het verslag valt positief op omdat het alle cijfers van het Bureau openbaar maakt en toegankelijk geschreven is. Zo laat het rapport het aantal meldingen van 2020 zien en ook wanneer deze gedaan zijn. TI-NL moedigt andere gemeenten aan om net zoveel openheid te geven over het functioneren van hun integriteitsinstanties. 

Openheid

In de kort maar krachtig geschreven inleiding van het acht hoofdstukken bevattende rapport komt openheid over verschillende cijfers met betrekking tot integriteit. In 2020 zijn er 92 vermoedens van integriteitsschendingen gemeld. Verder komt in de inleiding openheid over het aantal signalen en adviesvragen (148), trainingen (118) en wordt er laten zien hoeveel meldingen er per maand zijn gemaakt. Het rapport gaat verder met een hoofdstuk over meldingen. Hierin wordt uitgebreid beschreven hoeveel meldingen er per cluster zijn gemaakt, het aantal meldingen per categorie en hoe de meldingen worden afgehandeld.

Toegankelijkheid jaarverslag bureau integriteit

Het derde hoofdstuk betreft signalen en adviesvragen. Hierin komt duidelijk naar voren wat voor soort adviesvragen en signalen er zijn gekomen in 2020 en wat hiermee is gedaan. Veel signalen leidden niet tot verder onderzoek, omdat ze onvoldoende concreet of onderbouwd waren, of omdat er geen sprake van een integriteitsschending bleek te zijn. Na hoofdstuk drie volgen nog hoofdstukken over onderzoek, risicoanalyse, screening, training en advies en de centrale vertrouwenspersoon. Alle hoofdstukken zijn voorzien van afbeeldingen en tabellen ter verduidelijking van de informatie in het jaarverslag.

Oproep aan andere gemeenten

Transparency International Nederland (TI-NL) houdt zich al jaren bezig met integriteit en openheid, en pleit hierbij voor meer openheid bij integriteitskwesties, ook binnen gemeenten. Het waarborgen van integriteit is cruciaal voor het publiek vertrouwen in de politiek en de rechtsstaat. Met name op lokaal niveau, waar het risico op belangenverstrengeling vaak nog groter is, is dit een grote uitdaging. Openheid over de manier waarop gemeenten integriteitskwesties aanpakken is hiervoor een belangrijke stap. De gemeente Amsterdam geeft hierbij het goede voorbeeld.