omtzigt

Kabinet treft maatregelen tegen illegale domicilie- en trustdienstverlening

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Integriteit, Onderzoeken, Overheid, Politiek, Wetgeving

Amsterdam, 15 juli 2021 – Transparency International Nederland verwelkomt de aandacht van het kabinet voor integriteit in de trustdienstverlening. Minsister Wopke Hoekstra heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven maatregelen te treffen tegen illegale trustdienst- en domicilieverlening. “De problemen uit het verleden, de ervaringen van DNB in het toezicht op vergunninghoudende trustkantoren en in haar handhavend optreden tegen illegale trustdienstverlening en het beeld dat een mogelijk flink deel van de illegale trustdienstverleners zich onttrekt aan regelgeving en toezicht, roepen bij mij de vraag op of bij trustdienstverlening de integriteit wel voldoende te waarborgen is”, aldus de minister.

Trustdienstverlening

Trustkantoren houden zich bezig met het besturen van bedrijven, bijvoorbeeld door het leveren van werknemers, waaronder ook een directeur. Verder kan een trustkantoor ook diensten leveren, zoals het verhuren van een kantoorruimte, het leveren van apparatuur en het beheren van de salarisadministratie. Kortom, een trustkantoor draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken bij een bedrijf. Daarnaast kunnen trustkantoren domicilie verlenen, waarbij ze een adres of postadres ter beschikking stellen aan een rechtspersoon of vennootschap. De minister merkt hierbij op dat naast legale dienstverlening het mogelijke aandeel van de illegaliteit in de trustsector substantieel is.

Begin 2019 is de wet toezicht trustkantoren 2018 van kracht geworden om integriteitsrisico’s in de trustdienstsector tegen te gaan. Echter, de minister vindt extra maatregelen nodig omdat trustkantoren de nieuwe regels nog niet volledig hebben overgenomen en sommigen geheel buiten beeld lijken te blijven. In zijn brief kondigt Hoekstra onderzoek aan naar de economische voor- en nadelen van het verbieden van deze dienstverlening.

Onderzoek naar illegaliteit

Het onderzoeksinstituut SEO deed op verzoek van de minister van Financiën onderzoek naar illegale dienstverlening onder trustkantoren. Het SEO schat op basis van dit onderzoek dat het marktaandeel van de potentiële illegale trustsector zo’n 15 procent bedraagt. Trustkantoren kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn bij het faciliteren van doorstroomvennootschappen. Deze “brievenbusfirma’s” zijn dan een mogelijk instrument van  criminelen voor het witwassen van geld of het ontduiken van belasting.

Naar aanleiding van deze bevindingen wil minister Hoekstra in overleg treden met de Nederlandse Bank (DNB), de FIOD en het Openbaar Ministerie om de ontwijking van de wet toezicht trustkantoren tegen te gaan. Verder hoopt hij de samenwerking met deze instanties te verstreken en de wetgeving verder aan te scherpen. Ook wil Hoekstra dat er meer aandacht komt voor illegale dienstverlening vanuit het Multidisciplinair Interventie Team (MIT). Hij gaat bovendien in gesprek met minister Grapperhaus om te kijken of de huidige strafmaat voor illegale dienstverlening onder trustkantoren wel effectief genoeg is. Hoekstra sluit zijn Kamerbrief af met de aankondiging van een onderzoek naar de toekomst van de trustsector. Wellicht is de sector zó gevoelig voor integriteitsrisico’s dat deze niet toekomstbestendig is.