Lousewies van der Laan in podcast Follow the Money over strijd tegen corruptie

Anne Scheltema BeduinAbout Us, Algemeen, Corruptie, Integriteit, Journalisten, Klokkenluiders, Lobbyen, Media, Wetgeving

Amsterdam, 4 augustus 2021 – Lousewies van der Laan is te horen in de eerste aflevering van de nieuwe podcast ‘Het Geldspoor’ van Follow the Money. De directeur van Transparency International Nederland (TI-NL) vertelt hierin onder andere over corruptie, witwassen en een transparante overheid. Presentator Eric Smit en Van der Laan gaan in op actuele kwesties en bespreken de oplossingen voor de huidige corruptieproblematiek.

In de podcast komt allereerst ter sprake waarom een organisatie als TI-NL nodig is. “We zijn wereldwijd de enige ngo die dit soort zaken aanpakt”, stelt Van der Laan. “Er zijn organisaties die zich richten op een transparante overheid, zoals Open State Foundation. Maar een anti-corruptieorganisatie met de focus op het bevorderen van integriteit is er niet.”

Smit en Van der Laan spreken over maatregelen die TI-NL bepleit om corruptie aan te pakken, zoals country-by-country-reporting. Dit houdt in dat bedrijven moeten rapporteren over de betaalde belastingen in de verschillende landen waar zij opereren. Een goede manier om belastingontduiking en witwassen tegen te gaan, aldus de directeur van TI-NL. Ook gaan Smit en Van der Laan in op het Nederlandse wetsvoorstel naar aanleiding van de EU-klokkenluidersrichtlijn, dat volgens Van der Laan veel aanscherping nodig heeft. Hier gaat de Tweede Kamer zich na het zomerreces over buigen. Daarnaast komen de geschenkenregisters van de Eerste en Tweede Kamer aan bod, evenals de financiering van politieke partijen.

Plicht om iets te doen

Tussen de serieuze onderwerpen door wordt er veel gelachen. En bovenal schetst de podcast op mooie wijze de motivatie van Van der Laan. Zij treedt naar eigen zeggen in de voetsporen van haar vader door de strijd aan te gaan met corruptie. Het aanpakkende karakter heeft ze dan weer van haar moeder. “Ik ben echt opgevoed met het idee dat je de plicht hebt om iets te doen tegen onrechtvaardigheid.” De podcast eindigt met een bespreking van het boek Atlas Shrugged van Ayn Rand uit 1957, dat individualisme als ideaal neerzet. Dit gedachtegoed komt volgens Van der Laan steeds meer terug; iets wat haar beangstigt. “Rauw egoïsme, hebzucht: waar gaan we naartoe met de wereld als dit weer mainstream wordt?” Luister hier de gehele podcast.