commissiedebat

Kamer stemt voor afkoelperiode

Bart VolleberghAlgemeen, Lobbyen, Overheid, Politiek, Wetgeving

Amsterdam, 21 september 2021 – Afgelopen week nam de Tweede Kamer een belangrijke motie aan. Volt introduceerde een motie voor een afkoelperiode en bijbehorende toetsingscommissie naar Europees model. Transparency International Nederland (TI-NL) is positief over de motie en feliciteert Volt met een mooi resultaat.

TI-NL pleitte al langer voor de invoering van een gedegen draaideurbeleid. De aanbeveling komt voort uit de aanbevelingen van GRECO, de anticorruptie waakhond van de EU. GRECO had Nederland al in 2019 aanbevolen om haar inspanningen ten opzichte van integriteitsbeleid te vergroten. Met deze motie kan Nederland voor het eerst sinds 2019 Nederland rapporteren dat er stappen zijn genomen.

De inhoud van de motie

De motie stipt een drietal belangrijke zaken aan. Ten eerste constateert Volt dat de GRECO-aanbevelingen nog niet zijn uitgevoerd. Ten tweede verwijzen zij naar de actualiteit. Ze geven aan dat de zaak van Cora van Nieuwenhuizen aantoont dat er regels nodig zijn. Zij constateren dat hier commotie over ontstaan is en het schade toebrengt aan het vertrouwen in de politiek. Als laatste vragen zij de regering om een afkoelperiode van twee jaar in te voeren met daarbij een toetsingscommissie.

De motie was onderdeel van de campagne van Volt om het debat over de rechtstaat ruchtbaarheid te geven in Nederland. Zij vonden dat het situatie rondom Cora van Nieuwenhuizen aantoont dat er structurele gebreken zijn in het anti-corruptiebeleid. De motie stond daarom niet op zichzelf. Zo had Volt ook een motie ingediend voor een lobbyregister. Deze motie werd echter op het laatste toch niet ter stemming gebracht.

Uitvoering van de motie

In de komende maanden zal er uitvoering moeten worden gegeven aan de motie. TI-NL zal actief betrokken blijven bij de uitvoering en bij elke mogelijkheid input verschaffen. Volt gaf recent al een inzicht in hun visie. Zo pleitten zij dat in de toetsingscommissie onafhankelijke leden zouden moeten komen zoals hoogleraren, juristen of een voormalig ombudsman. Ook meldde zij dat de afkoelperiode voor zowel voor bewindspersonen als Kamerleden zou moeten gelden.

Directeur van TI-NL , Lousewies van der Laan, blikt terug op de motie en de samenwerking met Volt: “De motie is een grote stap voorwaarts in de aanpak van belangenverstrengeling en verstevigd daarmee de rechtsstaat”.