Data Week

TI-NL pleit op Data Week NL voor toezicht op AI en transparantie van algoritmes

Bart VolleberghAlgemeen

Amsterdam, 26 oktober 2021 – Afgelopen maandag werd in Den Bosch de Data Week NL geopend. Op de eerste dag ging het debat over de maatschappelijke opgaven en kansen die toenemende digitalisatie van de samenleving met zich meebrengt. TI-NL was aanwezig en pleitte voor toezicht op de EU Artificial Intelligence Oversight Board, behoedzaamheid voor de lobbymacht van big tech, en transparantie van algoritmes.

Tijdens de jaarlijkse Data Week NL worden de meest recente ontwikkelingen op het gebied van data uiteengezet. Ook wordt gedemonstreerd wat deze toepassingen voor iedereen kunnen betekenen. Daarnaast is er speciale aandacht voor het belang van het verantwoord omgaan met data. Hierover sprak directeur Lousewies van der Laan namens TI-NL op de openingsdag in Den Bosch. Transparency International Nederland kaartte drie belangrijke punten aan.

Transparant toezicht op EU Artificial Intelligence Oversight Board

In het kader van de door de Europese Commissie voorgestelde Wet op Kunstmatige Intelligentie, is het van belang dat er transparant toezicht komt op het European Artificial Intelligence Board (EAIB). In de toekomst zal dit orgaan grote invloed hebben op het vormen van nieuwe wetgeving, alsmede op de naleving van bestaande wetgeving. Van de bestuursleden is het in de huidige vorm niet vereist dat persoonlijke financiële belangen onthuld worden. TI-NL benadrukt dat het cruciaal is voor de integriteit en transparantie van de EAIB dat deze informatie publiekelijk beschikbaar is. Op deze manier kan verzekerd worden dat het EAIB het Europese volk dient, en niet big tech- of persoonlijke financiële belangen van raadsleden.

Behoedzaamheid voor de Lobbymacht van Big Tech

Daarnaast heeft TI-NL zorgen over de tech-expertise van bewindslieden die regelgeving voor de tech sector moeten maken. Hierin is de hoorzitting met Mark Zuckerberg in de senaat van de VS een schrijnend voorbeeld van politici die kennis en kunde missen om daadkrachtig op te treden tegen big tech. Aangezien relevante wetgeving van de overheid en politici komen is het juist belangrijk om in technologische vaardigheden te investeren. Lobbyisten voeden politici vaak informatie. Het is belangrijk dat Kamerleden en bewindslieden deze met gedegen achtergrondkennis kunnen wegen. Wanneer wetgevers deze kennis en kunde missen, lopen zij immers een groter risico om ten prooi te vallen aan lobbyisten met zakelijke belangen.

Transparantie van Algoritmes

Tot slot pleitte TI-NL voor transparantie van algoritmes in gebruik van de overheid. Een voorbeeld van hoe het fout kan gaan wanneer de transparantie niet gewaarborgd wordt is de Toeslagenaffaire. Volgens Amnesty International gebruikte de Belastingdienst algoritmes die mensenrechten schonden. Sinds de Toeslagenaffaire is er meer aandacht voor eerlijke, niet-discriminerende algoritmen. TI-NL pleit dat transparantie bijdraagt aan het vertrouwen van de burgers in de overheid en het gebruik van de overheid van algoritmes.