Integriteitsprijs

Partij voor de Dieren winnaar TI-NL Integriteitsprijs 2022

Bart VolleberghAlgemeen

Amsterdam, 14 maart – De Partij voor de Dieren is de winnaar van de TI-NL Integriteitsprijs voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Amsterdam. Bart Vollebergh, project officer bij TI-NL, ging bij De Stopera langs om de prijs uit te reiken aan lijsttrekker Johnas van Lammeren. “Met hun initiatief tot een lobbyregister en actieve rapportage bij voorstellen geeft de PvdD een impuls aan transparantie en integriteit in de gemeente Amsterdam”, constateerde Vollebergh bij de uitreiking.

Van Lammeren was blij de prijs in ontvangst te nemen. “Partij voor de Dieren staat voor eerlijke politiek en transparantie. We zijn enorm vereerd dat we deze integriteitsprijs winnen. Het is erkenning voor onze jarenlange inzet tegen lobby in achterkamertjes. Een stuitend voorbeeld hiervan is dat in Amsterdam Shell en Schiphol onze duurzaamheidsagenda bepalen. Daarom staat integriteit ook prominent in ons verkiezingsprogramma. Wij strijden voor lobby eruit, burger erin.”

Lobby op lokaal niveau

Uitdagingen rondom het thema integriteit spelen in grote en kleine gemeenten, maar het komt door de drukte van alledag vaak op de achtergrond terecht. Vandaar dat TI-NL de Integriteitsprijs in het leven heeft geroepen. TI-NL onderzoekt voor de prijs alle verkiezingsprogramma’s van de lokale politieke partijen in de Gemeente Amsterdam.

Het integriteitsbewustzijn op het lokale niveau kan wel een boost gebruiken. Zo publiceerde de Volkskrant recent een artikel over de rol van lobbyisten in beïnvloeding van de lokale politiek. Hier komt naar voren dat ook op gemeentelijk niveau stevig wordt gelobbyd. Van de ondervraagde raadsleden gaf 59 procent aan weleens benaderd te zijn door lobbyisten. Het is van belang dat raadsleden en het college van B&W hier transparant over zijn. Zeker gezien het toenemende aantal taken (decentralisatie) dat de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Lobbyen op het lokale niveau zal daardoor toenemen.

Rapport Integriteitsprijs 2022

Voor de Integriteitsprijs is gekeken in hoeverre partijen op het lokale niveau maatregelen ter bevordering van integriteit in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Dit jaar keken wij naar de gemeente Amsterdam. De Partij voor de Dieren onderscheidt zich van andere partijen door te pleiten voor een openbaar, gemeentelijk lobbyregister. Een eervolle vermelding gaat uit naar de Partij voor de Arbeid (PvdA) en DENK. De PvdA draagt bij aan een sterker integriteitsbeleid met haar initiatiefvoorstel tot een draaideurverbod op gemeentelijk niveau. Dit stond echter niet in hun verkiezingsprogramma. DENK zet zich specifiek in voor een betere klokkenluidersregeling.

Meer weten over integriteit in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de gemeente Amsterdam? Lees het volledige rapport hier!