klimaatverandering

Corruptie hindert de strijd tegen klimaatverandering

Bart VolleberghAlgemeen, Corruptie, Duurzaamheid, Governance, Integriteit, Internationaal, Milieu / klimaat, Onderzoeken

Amsterdam, 2 mei 2022 – Transparency International (TI) heeft recent het rapport Corruption-free climate change: strengthening multilateral funds uitgebracht. Het rapport evalueert het anti-corruptiebeleid van vijf internationale klimaatfondsen die tezamen 40 miljard dollar te besteden hebben om klimaatverandering tegen te gaan. Dit is van belang, aangezien klimaatsubsidiering in een rap tempo is toegenomen. Zo ook in Nederland waar het klimaatfonds 60 miljard euro beslaat.

Corruptie voedt klimaatverandering, zo is te zien bij de bouw van een megadam in Congo, de fossiele brandstoflobby in de Verenigde Staten en bosbranden in Indonesië. TI wijst erop dat de effectiviteit van internationale klimaatfondsen door corruptie wordt bedreigd, aangezien corruptie vaak plaatsvindt waar grote geldbedragen gemoeid zijn. In het rapport worden de vijf klimaatfondsen geëvalueerd op basis van vier punten: integriteit, verantwoording, transparantie en de aanwezigheid van methoden om de effectiviteit van klimaatbeleid te beoordelen. In haar conclusie toont TI aan dat er stappen nodig zijn om deze klimaatfondsen corruptie-proof te maken. De fondsen presteren het beste op integriteit, maar met betrekking tot de andere drie punten zijn de prestaties onvoldoende en inconsistent. Al met al is het Central Africa Forest Initiative het slechtst bestand tegen corruptie. Derhalve stelt TI 24 aanbevelingen voor om het anti-corruptiebeleid van deze klimaatfondsen te verbeteren.

Het Nederlands klimaatfonds

Ook in Nederland is er een klimaatfonds ter bevordering van duurzame investeringen in de strijd tegen klimaatverandering. De minister voor Klimaat en Energie is verantwoordelijk voor en voert de regie over het klimaatbeleid en het klimaatfonds. In Nederland wordt het beleid beoordeeld door een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad. Het klimaatfonds bestaat uit een klimaat- en transitiefonds van €35 miljard voor de komende 10 jaar en €25 miljard voor het verduurzamen van Nederland, zoals het oplossen van de stikstofcrisis. Met zulke enorme geldbedragen is het belangrijk dat er rigoureuze controlemechanismen worden opgezet. Een deel van dit geld gaat bijvoorbeeld naar gemeenten, die het vervolgens kunnen uitbesteden aan burgers met goede initiatieven om Nederland klimaatneutraal te maken. Het is cruciaal dat gemeenten dergelijke mechanismen implementeren om integriteit en transparantie te kunnen garanderen.

Wil je meer weten over het rapport van TI? Op 5 mei organiseert Transparency International een online webinar over de resultaten en aanbevelingen uit het rapport.