Nederland stelt invoering UBO-register helaas uit

Lotte RooijendijkCorruptie, Overheid, Witwassen

Amsterdam, 2 augustus 2022 – Het ministerie van Financiën heeft de invoering van het UBO-register uitgesteld tot 1 januari 2023. De Kvk kan de huidige achterstand niet inhalen voor de eerdere deadline van 1 september. Hierdoor laat de volgende stap in de Nederlandse aanpak van witwassen nog langer op zich wachten.

Voor 27 maart 2022 moesten alle ondernemingen in het Handelsregister van de KvK een UBO opgeven. Per 1 maart 2022 was echter nog maar 34% van de juridische entiteiten in Nederland geregistreerd in het UBO-register. Volgens het ministerie van Financiën hebben veel ondernemingen tot het laatste moment gewacht, waardoor de KvK een achterstand opliep met het verwerken van de gegevens.

In de afgelopen maanden zorgden deze achterstanden voor onrust bij betaalbedrijven. Zij vreesden dat ze geen nieuwe klanten meer aan mochten nemen totdat de KvK de administratie op orde had. Nu de invoering van het UBO-register is uitgesteld tot 1 januari 2023 is dit van de baan. De nieuwe deadline geldt alleen voor bedrijven die zich al hadden geregistreerd, maar waarbij de inschrijving nog niet is verwerkt.

Europese aanpak

In het UBO-register moeten de uiteindelijke eigenaren van een bedrijf – de ultimate beneficial owners – worden vastgelegd. De invoering van het UBO-register is een belangrijke stap in de strijd tegen fraude en witwassen. Corrupte geldstromen starten vaak bij een anoniem bedrijf, maar met de invoering van het UBO-register is deze anonimiteit niet langer mogelijk. Het Nederlandse UBO-register is een uitvloeisel van Europese regels om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Alle Europese landen dienen een dergelijk register in te voeren.

Tekortkomingen

Het is teleurstellend dat een dergelijk belangrijke stap naar financiële transparantie nog langer op zich laat wachten. Dit roept de vraag op of de invoering wel in handen zou moeten zijn van een commerciële organisatie als de KvK. Waarom heeft de overheid deze taak eigenlijk niet op zich genomen? Ook is al eerder gebleken dat het UBO-register andere tekortkomingen heeft. Zo is het register niet goed toegankelijk en niet goed doorzoekbaar. Er kan niet gezocht worden op persoonsnamen, alleen op ondernemingen. Bovendien dient er betaald te worden voor het opvragen van dossiers. Dat maakt het lastig voor wetenschappers, onderzoekers en journalisten om zaken goed uit te zoeken.

TI-NL hoopt dat de achterstanden bij de KvK worden opgelost om het UBO-register zo snel mogelijk in zijn volledigheid online te krijgen. Ook dringt TI-NL aan om andere tekortkomingen van het register te bespreken en onze aanbevelingen te implementeren.