afscheid

TI-NL neemt afscheid van Ilja van Haaren als bestuurslid

Lotte RooijendijkAbout Us, Algemeen, Feature, Organisatie

Amsterdam, 24 oktober 2022 – Transparency International Nederland neemt afscheid van haar bestuurslid, Ilja van Haaren, sinds april 2021 in het bestuur van TI-NL.

afscheid

Ilja van Haaren is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling met als specialisatie stakeholdersbeleid en talentontwikkeling. Hiervoor is zij bijna 10 jaar CEO geweest van de NV Koninklijke Porceleyne Fles waar zij een succesvolle transitie heeft gerealiseerd met als kroon op haar werk de verkiezing tot Zakenvrouw van het Jaar in 2002. Ook is ze 7 jaar directeur geweest van de Stichting Kinderpostzegels.

Als bestuurslid van TI-NL heeft Ilja een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en groei van TI-NL’s Business Integrity Forum. Als voorzitter van de commissie Business Integrity heeft zij diverse nieuwe BIF-leden mogen verwelkomen en tenminste vier BIF-bijeenkomsten, waarvan twee online, georganiseerd. Daarnaast heeft Ilja in de werkgroep Fondsenwerving een grote rol gespeeld bij de voortzetting van onze samenwerking met Adessium en de nieuwe samenwerking met Gieskes-Strijbis. Wij zijn verheugd dat Ilja betrokken blijft bij de commissie Business Integrity en de werkgroep Fondsenwerving van Transparency International Nederland.

Het bestuur en het team van TI-NL zijn Ilja heel dankbaar voor haar inzet en energie als bestuurslid in 2021 en 2022.