BIF-bijeenkomst: ‘ESG, met de nadruk op de G van Governance’

Suzanne ImmingEvenementen, Event, Feature, Governance, Intern nieuws, Nieuws, Private sector

Amsterdam, 22 september 2023 – Vorige week donderdag heeft TI-NL een zeer geslaagde bijeenkomst georganiseerd voor het Business Integrity Forum (BIF). Onze institutionele leden komen een aantal keer per jaar bijeen om te discussiëren over belangrijke integriteitsthema’s in het bedrijfsleven. Het thema van deze bijeenkomst was de ESG-rapportage vanuit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met een focus op de Governance aspecten.  

Donderdagmiddag waren alle BIF-leden uitgenodigd om te komen luisteren naar verschillende presentaties over het rapporteren van Environment, Social & Governance (ESG)-criteria binnen bedrijven. Het gaat hierbij om de verslaggeving van niet-financiële zaken, zoals arbeidsomstandigheden, milieu-impact van productie, maar ook over corporate governance. Vanaf boekjaar 2024 is het ook verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen om corporate sustainability prestaties mee te nemen in het jaarverslag. De EU heeft hiervoor speciale standaarden ontworpen, de EU Sustainability Reporting Standards (ESRS), waaronder steeds meer bedrijven de komende jaren zullen moeten rapporteren. 

Governance reporting

De eerste presentatie ging dan ook over de EU-rapportagestandaard. Christine Manders en Sander Kranenburg van PwC Forensic Services, de gastheer van de bijeenkomst, namen de aanwezigen mee op een deep-dive in de Europese rapportagestandaard G1: governance, risicomanagement en interne beheersing. Bij deze standaard gaat het vooral om de bedrijfscultuur en, voor TI zeer belangrijk, het interne anti-corruptie-, klokkenluiders- en lobbybeleid. Zo verplicht de ESRS bedrijven transparant te zijn over hoe het politieke invloed probeert uit te oefenen en met welke standpunten.  

De tweede presentatie werd gegeven door Joost Prince van 4ESG Consulting. Hij ging in op het meten en evalueren van Good Governance. Aangezien er geen afgebakende definitie bestaat van Good Governance kan men de beoordeling ervan op vele verschillende manieren uitvoeren. Het vergelijken van bedrijven op basis van hun ESG-rapportage is nu dus nog niet goed mogelijk. De standaardisering dankzij de CSRD zal hier verandering in brengen.

Voor de BIF-leden was het een boeiende middag. Veel vragen werden gesteld over hoe bedrijven de CSRD moeten gaan implementeren en wat de gerapporteerde gegevens eigenlijk betekenen. Dit leidde tot een interessante discussie over in hoeverre de kwantitatieve gegevens een kwalitatieve realiteit reflecteren. Tijdens de paneldiscussie is er ook gesproken over de mogelijke juridische gevolgen voor bedrijven en wie de verantwoordelijkheid neemt voor het opstellen van het rapport. Het hele bedrijf zou hierin mee moeten worden genomen aangezien de ESG-criteria een doelstelling moeten zijn voor alle medewerkers. De implementatie van de CSRD moet structureel worden geïncorporeerd in de strategie van het bedrijf.  

Misschien wel de belangrijkste conclusie van de dag is dat de CSRD ervoor zal zorgen dat er nu wettelijk verplichtingen komen om corporate integriteitsdata te openbaren. Hierdoor wordt van bedrijven geëist om transparant te zijn over onder meer hun klokkenluidersbeleid en hun lobbyactiviteiten.

Lid worden? 

Wilt u er ook voor zorgen dat uw organisatie en werknemers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van anti-corruptie en integriteit? Als lid van het Business Integrity Forum wordt u uitgenodigd voor al onze BIF-bijeenkomsten. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 16 november en zal gaan over klokkenluidersbescherming.  

Meer informatie over institutioneel lid worden kunt u hier vinden. Heeft uw bedrijf interesse om lid te worden? Neem dan contact op met TI-NL via communicatie@transparency.nl.