vrouwendag

Internationale Vrouwendag: Eén wereld, duizend vrouwen

Anahita SenAlgemeen, Corruptie, Feature, Internationaal

Amsterdam, 8 maart 2024 – Het is vandaag Internationale Vrouwendag en dit jaar wil Transparency International Nederland graag aandacht vragen voor vrouwen die disproportioneel geraakt worden door corruptie.

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen corruptie anders ervaren in vergelijking met mannen. Dit speelt op meerdere fronten en heeft ook raakvlakken met andere sociopolitieke vraagstukken zoals klimaat of conflict. In het dagelijks leven komt corruptie voor veel vrouwen terug doordat zij vaak onbetaalde zorgtaken op zich moeten nemen omtrent het huis, kinderen, ouders en onderwijs. Vrouwen zijn daarnaast afhankelijker van sociale voorzieningen en worden zij beperkt in hun toegang tot carrièremogelijkheden. Transparency International Nederland (Transparency) wil in het kader van de Internationale Vrouwendag speciale aandacht vragen voor de unieke uitdagingen voor vrouwen.

Kwetsbaarheid en Sextortion

Het niveau van kwetsbaarheid van vrouwen wordt beïnvloed door hun achtergrond, vooral wanneer zij tot één of meerdere minderheidsgroepen behoren. Bovendien zijn vrouwen kwetsbaar voor seksuele afpersing of sextortion. Daar is sprake van wanneer seks wordt gebruikt als valuta bij omkoping of chantage.Volgens de Global Corruption Barometer (GCB) van Transparency International is dit een van de meest kenmerkende vormen van genderongelijke corruptie.  Tegenwoordig gebeurt dit vaak online en vindt het voornamelijk plaats onder jongeren. Hierbij dreigt de afperser om naaktbeelden van de slachtoffer online te publiceren als die niet geld overmaakt bijvoorbeeld. Ook dit gebeurt vaker bij meiden dan bij jongens.

Uit de GCB van 2021 blijkt dat gemiddeld 4% van de Nederlandse bevolking te maken heeft gehad met sextortion of iemand kent die hier mee te maken heeft gehad. Dat zijn bijna 700.000 Nederlanders. Het Europees gemiddelde ligt echter op 7%, met de hoogste percentages in Bulgarije (17%), Roemenië (13%) en Kroatië (13%). Sextortion blijft dus een aanzienlijk probleem en is bovendien een ernstige schending van mensenrechten. Het kan ook serieuze consequenties hebben voor de slachtoffer.

Internationale Vrouwendag 2024: Eén wereld, duizend vrouwen

Dit jaar staat Internationale Vrouwendag bij UN Women in het teken van meer investeren in vrouwen om vooruitgang naar gendergelijkheid te versnellen. Onder deze campagne heeft Nederland als thema “één wereld, duizend vrouwen“. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de overeenkomsten, maar ook de verschillen tussen de vele vrouwen uit Nederland vanuit diverse culturen.

Ondanks de vele manieren waarop vrouwen disproportioneel benadeeld blijft de meldingsbereidheid achter in heel Europa, en dus ook in Nederland. Uit de GCB van 2021 bleek dat slechts 44% van de vrouwen zich op hun gemak voelt om corruptie aan te kaarten zonder angst voor negatieve gevolgen. Deze drempel om misstanden aan te kaarten ligt ook hoger door bovengenoemde ongelijkheden in de zorgrol die vrouwen vaak overnemen, waardoor zij niet altijd de tijd of financiële middelen hebben om corruptie te melden.

Transparency vindt het van belang om de verbanden tussen corruptie en gender in de kijker te zetten. Dit doen wij niet alleen op Internationale Vrouwendag maar het hele jaar door. Zo reageerde Transparency in 2023 op de handreiking van regeringscommissaris Mariette Hamer: meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. We riepen op om de Wet bescherming klokkenluiders te betrekken bij de aanpak van seksueel overschrijdend gedrag en om duidelijk te maken wie er verantwoordelijkheid is voor de naleving van de regels. In het bedrijfsleven is het belangrijk dat zowel een meer open en inclusieve cultuur als een gedegen beleid ervoor zorgen dat vrouwen van uiteenlopende achtergronden zich even veilig als gehoord voelen.

Wil jij Transparency ondersteunen in haar strijd voor klokkenluidersbescherming, politieke integriteit en een samenleving vrij van corruptie? Word dan lid, of steun ons via een donatie: