Corruption Perceptions Index: Corruptie in de wereld anno 2013

Anne Scheltema BeduinCPI, Internationaal, Nationaal, News, Nieuws, Publicaties

Amsterdam, 3 december 2013 – De Corruption Perceptions Index 2013 van Transparency International waarschuwt ons allen dat misbruik van macht, onderhandse dealtjes en omkoping in de gehele wereld leidt tot politieke en economische instabiliteit en armoede. Meer dan twee derde van de 177 landen in de 2013  index scoort lager dan 50, op een schaal van 0 (waargenomen als zeer corrupt) tot 100 (waargenomen als zeer transparant).

“The Corruption Perceptions Index 2013 laat zien dat alle landen nog steeds bedreigd worden door corruptie op alle niveaus binnen de overheid, variërend van het uitgeven van lokale vergunningen tot het handhaven van wet- en regelgeving,” zegt Huguette Labelle, de voorzitter van Transparency International.

Corruption Perceptions Index 2013: De resultaten

In de Corruption Perceptions Index 2013 staan Denemarken en Nieuw Zeeland gedeeld op de eerste plek, met een score van 91. Afghanistan, Noord Korea en Somalië vormen de laagste scores, met elk enkel 8 punten. Nederland schuift een plaats naar boven: hoewel ons land een punt verliest – van 84 naar 83 – valt Australië met een verlies van 4 punten nu onder Nederland.

“De landen in de top van de index zijn het bewijs dat transparantie zorgt voor een vergroot gevoel van verantwoordelijkheid en kan leiden tot minder corruptie,” zegt Labelle. “Niettemin kampen ook deze landen met problemen als ‘state capture’ (wanneer een kleine groep mensen of organisaties een grote invloed heeft op overheidsbeleid), de ondoorzichtige financiering van campagnes van politieke partijen en nalatigheid op het gebied van grote publieke aanbestedingen.”

The Corruption Perceptions Index is gebaseerd op de input van anticorruptie experts uit de publieke sector. Een land kan zijn score opvijzelen door bijvoorbeeld de toegang tot (publieke) informatie te verbeteren en door gedragsregels van mensen die werkzaam zijn in publieke posities te vergroten. Een gebrek aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in die sector, vaak gekoppeld aan niet effectieve publieke instellingen zorgt juist voor lagere scores.

Corruptie in de publieke sector dreigt ‘global initiatives’ te ondermijnen

Corruptie in de publieke sector blijft een van ’s werelds grootste uitdagingen. Dit geldt internationaal met name op het gebied van (financiering van) politieke partijen, politieoptreden en de rechterlijke macht. Publieke instituties moeten transparanter zijn over hun werkzaamheden en mensen in een officiële capaciteit moeten meer openheid van zaken geven met betrekking tot hun beleid en beslissingen.

Corruptie is één van de grootste obstakels voor grote toekomstige initiatieven om klimaatverandering, economische crises en extreme armoede tegen te gaan. Internationale organisaties, zoals de G20 moeten witwassen aanpakken, meer transparantie bij bedrijven afdwingen en de teruggave van gestolen eigendommen bevorderen.

“Het is tijd diegenen die wegkomen met corruptie een halt toe te roepen. De juridische hiaten en het gebrek aan politieke wil bij de overheid faciliteert nationale en grensoverschrijdende corruptie. Het vormt de achtergrond voor onze geïntensiveerde inspanningen om de straffeloosheid van corrupte mensen te bestrijden,” aldus Labelle.

Paul Arlman, de Voorzitter van TI Nederland wijst erop dat uit het National Integrity Rapport over Nederland duidelijk is gebleken dat er nog veelvuldig sprake is van achterstallig onderhoud: “Onder andere geldt dit voor de bescherming van klokkenluiders, de financiering van politieke partijen of de transparantie van lobbyisten. Onze plaats hoog op de Perceptielijst betekent niet dat het werk van TI-NL gedaan is. Dat moge overigens ook blijken uit de sterk verminderde tolerantie van onze bevolking voor fraude en corruptie en de groeiende aandacht die aan deze onderwerpen in bedrijfsleven, politiek en overheden wordt gegeven.”

Een interview met Paul Arlman bij BNR Nieuwsradio vindt u hier.

Voor dagelijkse, mondiale anticorruptie updates, volg ons via Twitter en hier, of via Facebook.

Beluister het radio-interview met onze voorzitter Paul Arlman op BNR nieuwsradio.

Voor meer informatie over de Corruption Perceptions Index 2013 via Twitter, volg: #stopthecorrupt.

***

Transparency International Nederland: de corruptie waakhond van Nederland