Evaluatierapport Klokkenluidersregelingen

Anne Scheltema BeduinAankondigingen, Extern nieuws, Feature, Kwesties, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Publicaties

Amsterdam 4 augustus 2014 – Op 24 juli jl. bood het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rapport ‘Evaluatie Klokkenluidersregelingen, Onderzoeksraad Integriteit Overheid en Adviespunt klokkenluiders’ aan. Deze evaluatie is uitgevoerd in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De evaluatie is eerder uitgevoerd dan gepland, zodat het kan worden betrokken bij de discussie over het initiatiefvoorstel Wet Huis voor Klokkenluiders. Een kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport zal na het zomerreces volgen.

De in het rapport behandelde vragen zijn:

  • Functioneren Onderzoeksraad Integriteit Overheid en het Adviespunt Klokkenluiders effectief binnen de huidige regelingen?
  • Op welke wijze (inclusief aanpassing wet- en regelgeving) kan die effectiviteit verder worden vergroot?
  • Op welke wijze kan beter worden aangesloten bij de wensen die politiek en maatschappelijk leven met betrekking tot de bescherming van klokkenluiders?

U leest het gehele rapport hier: Rapport Evaluatie Klokkenluidersregelingen.

TI-NL heeft al verschillende malen gereageerd op het initiatiefvoorstel Wet Huis voor Klokkenluiders. De laatste reactie van TI-NL vindt u hier.