Onderzoeksraad Integriteit Overheid mist heldere formele basis

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Feature, Nationaal, Nieuws, Publicaties

Amsterdam, 5 augustus 2014 – Eén van de bevindingen uit het rapport ‘Evaluatie Klokkenluidersregelingen, Onderzoeksraad Integriteit Overheid en Adviespunt klokkenluiders’, betreft de wettelijke basis van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid.

De conclusie die getrokken wordt ten aanzien van deze instantie is:

“De Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft naar vermogen bijgedragen aan het creëren van een uniform en eenduidig meldpunt voor misstanden in de publieke sector. De feitelijke werkzaamheden van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid vallen echter niet samen met de formele kaders. De regeling wordt extensief geïnterpreteerd. Het niet bieden van een heldere formele basis aan de Onderzoeksraad Integriteit Overheid is onwenselijk, een helder kader is een randvoorwaarde om de Onderzoeksraad Integriteit Overheid effectief te laten zijn. Melders, organisaties die onderwerp van onderzoek zijn en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid zelf verdienen hierover duidelijkheid.”

Hier leest u een artikel over de Onderzoeksraad Integriteit Overheid afkomstig van de website Binnenlands Bestuur. Hier een link naar het volledige rapport Rapport Evaluatie Klokkenluidersregelingen.