398 Europarlementariërs verdienen bijna €18 miljoen ‘on the side’

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Feature, Internationaal, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws, Press Release, Press Releases, Wetgeving

Amsterdam, 13 oktober 2014 – Vandaag lanceerde TI-EU de EU Integrity Watch database. Leden van het Europese Parlement verdienen samen tussen € 5,8 en € 18,3 miljoen per jaar naast hun officiële salaris. Dat is gebleken uit onderzoek van de Europese afdeling van Transparency International. TI-EU heeft voor het eerst alle beschikbare informatie over nevenactiviteiten en bezoldiging van Europarlementariërs verzameld in een database: de EU Integrity Watch database (www.integritywatch.eu).

Deze database bevat een overzicht van alle nevenactiviteiten en bezoldiging van Europarlementariërs. Hij kan gebruikt worden om verschillen tussen landen, politieke groeperingen en nationale partijen te identificeren en toezicht te houden op mogelijke belangenconflicten.

Europarlementariërs worden op grond van het aantal nevenactiviteiten en het geld dat zij daarmee verdienen beoordeeld.

De belangrijkste uitkomsten:

 • 398 of 53% van de Europarlementariërs vervullen nevenfuncties;
 • Samen verdienen deze 398 Europarlementariërs tussen de € 5,8 en € 18,3 miljoen per jaar, bovenop hun normale salaris;
 • 175 van hen verdienen tenminste € 500,- per maand, bij 12  is dat zelfs boven de € 10,000,-;
 • Eén Europarlementariër  heeft 68 verschillende nevenfuncties.
 • Zeven hebben een compleet leeg opgaveformulier
 • ​46 Europarlementariërs hadden hiervoor een inkomen van minder dan € 1.000,- per maand opgegeven. Acht van hen waren hiervoor al lid van het parlement en hebben toen nagelaten hun nevenfuncties op te geven.

“The number of paid side jobs shows the potential for conflicts of interest in the European Parliament. Trust in decision-making requires effective checks and credible sanctions on possible conflicts. Unfortunately, the Parliament’s current efforts pay only lip-service to this principle.”
Carl Dolan, Directeur Transparency International EU

In totaal zijn er 1210 activiteiten opgegeven. Jammer genoeg is niet alle informatie even precies of bruikbaar, zoals “consultant”, “freelancer”, “manager” of afkortingen zoals “RvC FMO” of “ASDCAM”. Het is moeilijk mogelijke belangenconflicten te analyseren op basis van de geringe informatie.

“Meaningful monitoring of conflicts of interest is impossible with the current declarations. The European Parliament administration should improve checks on the declarations for possible errors and remind MEPs to provide accurate, useful and updated information. False declarations should lead to sanctions.”
Daniel Freund, Policy Officer Transparency International EU

Transparency International’s aanbevelingen:

 • Er moet meer gedetailleerd, accuraat en tijdige informatie opgegeven worden om toezicht echt goed mogelijk te maken;
 • De bandbreedte van de opgave-formulieren (zoals bijvoorbeeld: ‘inkomen tussen 1.001 en 5,000 EUR per maand’) moet verkleind worden. De huidige regels staan Europarlementariërs toe meer dan 10.000 EUR per maand te verdienen, zonder extra informatie vereisten.
 • Het Europees Parlement zou duidelijkere richtlijnen moeten verschaffen over hoe de formulieren ingevuld dienen te worden;
 • Alle opgave-formulieren moeten vertaald worden naar alle officiële EU talen;
 • Een onafhankelijk ethisch comité zou toezicht moeten houden op dit systeem en in geval van overtreding (bijvoorbeeld valse opgave) een bindend advies tot sanctie kunnen opleggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Policy Officer EU Integrity

E. dfreund@transparency.org

Daniel Freund

T: +32 489 58 7140