Giften van politieke partijen openbaar

Anne Scheltema BeduinAankondigingen, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws, Wetgeving

Hoofddorp, 9 oktober 2014 – Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft vorige week voor het eerst de giften van politieke partijen openbaar gemaakt. Volgens de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), die in 2013 is ingegaan, moeten partijen jaarlijks voor 1 juli een financieel verslag van het voorafgaande kalenderjaar opsturen. Het verslag moet een overzicht bevatten van ontvangen subsidies, giften en overige inkomsten en schulden. Giften van in totaal 4.500 of meer moeten gemeld worden, net zoals schulden van 25.000 of meer.

In het in 2012 uitgebrachte National Integrity System (NIS) rapport van Transparency International werd al duidelijk dat de particuliere financiering van politieke partijen weinig transparant was. Giften werden bijvoorbeeld alleen gedeeltelijk geregistreerd. Hierdoor werd corruptie mogelijk die uiteindelijk het belang behartigde van externe financiers. Bovendien kan effectieve politieke competitie verstoord worden door dubieuze financiering.

Het NIS rapport wijst ook op een aantal tekortkomingen van het Wfpp. Een van de belangrijkste hiervan is dat de regels niet gelden voor lokale partijen of kandidaten. Dit wordt in de toekomst waarschijnlijk aangepast. In het regeerakkoord is afgesproken dat ook lokale partijen onder de Wfpp moeten vallen en op dit moment is een wetsvoorstel hiervoor in voorbereiding.