Zembla onthult fraude door ICT-leverancier Ordina

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws, Onderzoeken, Press Release, Press Releases, Publicaties, Wetgeving

Hoofddorp, 3 oktober 2014 – Uit een onderzoek van Zembla blijkt dat ICT-leverancier Ordina tussen 2005 en 2010 gefraudeerd heeft met verschillende aanbestedingen van de overheid. Ordina zocht bewust naar informatie die het bedrijf kon gebruiken om reguliere aanbestedingsregels te ontlopen. Zembla baseert het onderzoek grotendeels op een grote hoeveelheid interne e-mails en bedrijfsbestanden van Ordina. Als u de uitzending gemist heeft, dan kunt u die hier alsnog bekijken.

Gezien de grote hoeveel aan informatie heeft het tv-programma besloten om zich te beperken tot vier dossiers.

Het eerste dossier betreft een militair die in 2009 vanuit Uruzgan vertrouwelijke informatie doorspeelde aan Ordina. De reserveofficier in kwestie was onderdeel van de inlichtingeneenheid G2 en speelde informatie door aan zijn werkgever Ordina. De officier gaf door welke ICT-systemen Defensie gebruikte en hij merkte op dat de beveiliging van deze systemen beperkt was. ‘Ik zie hierin kansen voor Ordina. Zien jullie het zitten om dit mee op te pakken?’. Het ministerie van Defensie heeft eerder deze week aangifte gedaan tegen de officier. De officier stelt zelf dat hij met medeweten van zijn commandant heeft gehandeld. De zaak wordt onderzocht door De Brauw Blackstone, zij concluderen voorlopig dat de communicatie vooraf was afgestemd met vertegenwoordigers van Defensie.

Het tweede dossier richt zich op werknemers van Ordina die ingehuurd worden door de overheid. Hoewel zij een geheimhoudingscontract tekenen bij de overheid, staan ze onder druk van de werkgever om informatie aan te leveren. Deze ICT’ers worden op strategische posities bij de overheid neergezet om maximaal voordeel te behalen. Een van deze personen werkt voor de Immigratie-en Naturalisatie Dienst (IND). Als de IND op een gegeven moment een vertrouwelijk plan opstelt voor een nieuw ICT-systeem stuurt de mol deze informatie door aan Ordina. Bij het Openbaar Ministerie (OM) gebeurt iets soortgelijks. De mol bij het OM geeft door dat er bij een specifiek project dat uitbesteed wordt geen concurrenten zijn. Tegelijkertijd vermeld hij expliciet dat Ordina geen korting hoeft te geven: Ordina kan de hoogste prijs vragen aan de overheid. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is naar aanleiding van deze gegevens een integriteitsonderzoek gestart.

In het derde dossier wordt er gekeken naar een andere aanbesteding van de IND. De IND huurt advies in van een extern, onafhankelijk bureau: Quint. De onafhankelijkheid van Quint kan echter in twijfel worden getrokken aangezien Quint Ordina lijkt te helpen. Dit gebeurt op aandringen van een directeur van Ordina. Een Ordina medewerker protesteert tegen deze zaken, maar wil later niet mee werken aan het programma van Zembla: ‘Ik heb geen zin om als klokkenluider in een caravan te eindigen.’ Op basis van een onderzoek waarvoor opdracht is gegeven door Ordina en dat is uitgevoerd door De Brauw Blackstone concludeert de Raad van Bestuur van Ordina dat er geen sprake is geweest van onregelmatigheden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om de onafhankelijke Autoriteit Consument & Markt in te schakelen.

Het laatste dossier betreft een ambtenaar die bij de gemeente Rotterdam werkt. Deze ambtenaar zou goed contact hebben met een verkoper van Ordina. Bij een groot software project in 2009 stuurt de ambtenaar een vertrouwelijk concept aanbesteding naar zijn contactpersoon bij Ordina. De ambtenaar vraagt hierbij om een wederdienst, bij Ordina moeten ze later ook aan hem denken: een duidelijk voorbeeld van moderne corruptie. De ambtenaar solliciteert later bij Ordina. Hoewel Ordina de aanbesteding niet wint en de ambtenaar niet is gaan werken bij Ordina, is alleen de intentie om tot dit soort zaken over te gaan al zorgelijk. In 2006 heeft de betreffende ambtenaar ook al mee geholpen bij het ontlopen van een formeel aanbestedingstraject ter waarde van 30 miljoen euro. Het project zou voorafgaand aan de aanbesteding worden verdeeld tussen Logica CMG, Capgemini en Ordina. Dit was gebaseerd op een herenakkoord tussen de bedrijven en de gemeente Rotterdam. De bedrijven Oracle, Microsoft en HP, Deloitte, TG en MMI partners werden in verband met deze zaak ook genoemd. De Rotterdamse gemeente is ondertussen een integriteitsonderzoek gestart en de ambtenaar is geschorst.