Bestrijding van corruptie door de G20

Anne Scheltema BeduinAankondigingen, Europees, Evenementen, Extern nieuws, Internationaal, Nationaal, News, Nieuws, Onderzoeken, Uncategorized

Hoofddorp, 20 november 2014 – De G20 top van 15 en 16 november in Brisbane is afgelopen zondag geëindigd. Dit jaar ging er veel aandacht uit naar het creëren van een globale economie die sterk en veerkrachtig is. In dit kader werd er in het communiqué van de G20 ook aandacht gegeven aan de bestrijding van corruptie. Hierin wordt er gewezen op het belang van transparantie in de private en publieke sector en op het terughalen van financiën die verkregen zijn door middel van corruptie. De bestrijding van corruptie wordt verder uitgewerkt in het G20 Anti-Corruption Action Plan.

In het G20 Anti-Corruption Action Plan worden de maatregelen toegelicht die een hoge prioriteit hebben in de strijd tegen corruptie. De bestrijding van corruptie is volgens dit plan belangrijk want corruptie ‘destroys public trust, undermines the rule of law, skews competition, impedes cross-border investment and trade, and distorts resource allocation’. Er zijn zes kwesties aangekaart die volgens de G20 een hoge prioriteit hebben in het gevecht tegen corruptie. Twee hiervan zijn omkoping en transparantie en integriteit in de private sector. Op de overige kwesties willen we graag iets dieper ingaan.

De eerste kwestie sluit aan bij een onderwerp dat eerder deze week op onze website verscheen. TI-NL heeft maandag een brief gestuurd aan minister Dijsselbloem met het verzoek de motie van de Tweede Kamer te ondersteunen en openbare registers van uiteindelijk belanghebbenden/begunstigden in de context van de EU onderhandelingen voor de anti-witwasrichtlijn te ondersteunen. In de G20 is deze kwestie ook aangekaart. De G20 pleit, net als TI, voor meer transparantie als het gaat om uiteindelijk belanghebbenden in kaart te brengen. Hierdoor moet het globale economische systeem beter beschermd worden omdat het witwassen van winsten uit criminele activiteiten tegengegaan wordt.

De G20 kaart ook een aantal sectoren aan die als kwetsbaar beschouwd worden voor bepaalde corruptie risico’s. Het tegengaan van corruptie in deze sectoren moet investeerders stimuleren en moet ervoor zorgen dat publieke gelden niet misbruikt worden. De sectoren die genoemd worden zijn: winningsindustrieën, visserijen, de houtkap en de bouw. Om de integriteit in deze sectoren te vergroten wil de G20 actie ondernemen om internationale best practices te identificeren. Collective Action initiatieven moeten ook gepromoot worden. TI moedigt dit soort initiatieven aan, vandaar dat wij een serie zijn gestart waarin we B. Horrowitz volgen die schrijft over Collective Action.

Volgens de G20 is transparantie en integriteit in de publieke sector nog steeds een zaak die hoge prioriteit verdient. TI steunt dit en wij zijn dan ook blij om te zien dat de G20 zich sterk maakt voor transparantie bij o.a. overheidsopdrachten. Het openstellen van overheidsdata in zijn geheel wordt als een belangrijk punt gezien door de G20. Dit moet het vertrouwen vergroten in het uitgavenpatroon van een land, waardoor de internationale handel en investeringen kunnen groeien. Andere punten die in dit kader worden aangekaart zijn o.a. het beschermen van klokkenluiders en het creëren van ethische standaarden voor ambtenaren.

Om criminelen aan te pakken die met hun door corruptie verkregen opbrengsten naar het buitenland vluchten wordt internationale juridische samenwerking aangemoedigd. Nederland heeft een geschiedenis van terughoudend handelen als het gaat om de bestrijding van internationale corruptie. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de late ratificatie van het OECD akkoord waarin Nederlanders strafbaar worden gesteld als ze een buitenlandse ambtenaar omkopen en het aantal personen dat uiteindelijk voor dit misdrijf voor de rechter is gebracht (0). Hopelijk vertoont Nederland een meer proactieve houding na deze aanmoediging van de G20.