Corruption Perceptions Index 2014: Nederland opnieuw op 8

Anne Scheltema BeduinAankondigingen, Europees, Feature, Intern nieuws, Internationaal, Jaarverslagen, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws, Onderzoeken, Organisatie

De Corruption Perceptions Index 2014

Nederland scoort 83 op de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International (TI) en behoudt daarmee haar 8ste plek. Nederland blijft daarmee net in de top tien staan.

Toch is dit geen reden om ons op de schouders te kloppen. Paul Arlman, voorzitter van TI-NL, heeft al eerder aangegeven dat uit het National Integrity Studie Rapport (NIS) duidelijk is gebleken dat Nederland weliswaar geen corrupt land is, maar er nog veelvuldig sprake is van achterstallig onderhoud.

Sinds dat rapport uitkwam is er wel verbetering te constateren, bijvoorbeeld ten aanzien van financiering van politieke partijen, maar op andere fronten, bijvoorbeeld bescherming van klokkenluiders, is nog een lange weg te gaan.

Dit jaar scoort twee derde van de landen een onvoldoende, dat wil zeggen minder dan 50 op een schaal van 0 (waargenomen als zeer corrupt) tot 100 (waargenomen als zeer transparant).

Op de Corruption Perceptions Index van dit jaar heeft een aantal grote verschuivingen plaatsgevonden ten opzichte van vorig jaar. Grote dalers zijn Turkije (met een score van 45 uit 100) dat daalde met 5 punten en China (36), Angola (19), Malawi (33) en Rwanda (49) die daalden met 4 punten. Er is ook positief nieuws want er is een aantal grote stijgers. Zo stijgen Ivoorkust (32), Egypte (37), Saint Vincent en de Grenadines (67) elk met 5 punten en Afghanistan, Jordanië, Mali en Swaziland scoren vier punten erbij.

CPI2014_map-and-country-results_EN

Corruption Perceptions Index: Top and bottom

De lijst wordt dit jaar wederom aangevoerd door Denemarken (92). De hekkensluiters van dit jaar zijn Noord-Korea en Somalië, die allebei 8 punten hebben. De top tien van de Corruption Perceptions Index bestaat voornamelijk uit Europese landen (7 van de 10). Voorzitter van Transparency International José Ugaz waarschuwt echter dat de goed presterende landen kritisch moeten blijven kijken naar hun internationale activiteiten:

Countries at the bottom need to adopt radical anti-corruption measures in favour of their people. Countries at the top of the index should make sure they don’t export corrupt practices to underdeveloped countries.

Corruptie is nog altijd één van de grootste obstakels voor grote toekomstige initiatieven om klimaatverandering, economische crises en extreme armoede tegen te gaan. Internationale organisaties, zoals de G20 moeten witwassen aanpakken, meer transparantie bij bedrijven afdwingen en de teruggave van gestolen eigendommen bevorderen.

CPI2014_global-infographic_EN

Corruption Perceptions Index: Nederland

De Nederlandse score van dit jaar is gebaseerd op de mening van experts die meegewerkt hebben aan zeven studies over onder andere Nederland. Op basis hiervan is de gemiddelde score 83 punten. Nederland scoort bij de experts in zes van deze onderzoeken boven de 82 punten.

Er is één onderzoek waar relatief slecht op gescoord wordt: de Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators 2014 (BF (SGI)). De experts gaven Nederland 73 van de 100 punten. Deze denktank heeft in het kader van dit onderzoek de volgende vraag gekregen: ‘In welke mate wordt voorkomen dat ambtenaren en politici misbruik maken van hun ambt voor privé belangen?’.

Paul Arlman: Politieke corruptie komt voor en wordt niet altijd afgestraft, wellicht met name omdat Nederland nog altijd geen sterk ontwikkelde integriteitsregels heeft.

Mogelijke verklaringen voor de relatief slechte score op deze test kunnen gevonden worden in het NIS rapport dat TI-NL in 2012 heeft uitgebracht. Daaruit bleek onder andere dat Nederland nog veel winst kan behalen op het punt van tegengaan van draaideurconstructies, belangenverstrengeling en vergroten van de integriteit. Integriteitsschendingen moeten harder worden aangepakt en er moet meer aandacht besteed worden aan publiekscampagnes en scholing op het gebied van integriteit.

De sterk verminderde tolerantie van onze bevolking voor fraude en corruptie en de groeiende aandacht die aan deze onderwerpen in bedrijfsleven, politiek en overheden wordt gegeven hebben ertoe geleid dat er toch enkele rechtszaken op dit gebied gevoerd zijn. Zoals de zaken tegen oud-gedeputeerde Hooijmaijers, oud-burgemeester Offermans en is er de thans aanhangige zaak tegen oud-politicus Van Rey.

Corruption Perceptions Index: de Europese Unie

Ook in de Europese Unie is er nog het nodige werk te doen. Het EU NIS rapport ‘Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe‘, dat in 2012 uitkwam geeft een overzicht van de zwakheden en aanbevelingen van de EU landen.

CPI_Regioninfographic_EU 2014

Achtergrond Corruption Perceptions Index

De Corruption Perceptions Index van TI verschijnt dit jaar voor de twintigste keer. De CPI is sinds de beginjaren van TI een van de belangrijkste studies geweest die op globale schaal inzicht geeft in de perceptie van de mate van corruptie in landen. De CPI werd voor het eerst gelanceerd in 1995 en sindsdien is er grote erkenning ontstaan voor de rol die de CPI speelt in het op de internationale politieke agenda zetten van het onderwerp corruptie.

Op basis van experts bekijkt de Corruption Perceptions Index de perceptie van corruptie in de publieke sector van in totaal 175 landen. De score is gebaseerd op de mening van experts die betrokken zijn bij 13 verschillende onderzoeken afkomstig van 12 instituties.

Voor meer informatie kunt u tot 13:00 uur contact opnemen met Office Director Anne Scheltema Beduin (+31(0)6-42 12 52 22).