Rapport Pieter Omtzigt over bescherming klokkenluiders

Anne Scheltema BeduinEuropees, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 24 maart 2015 – Normaliter wordt het vrijgeven van informatie die te maken heeft met staatsveiligheid niet gedekt door beschermingsregelingen voor klokkenluiders. Nederlandse parlementariër Pieter Omtzigt vindt dat dat moet veranderen.

In het huidige tijdsgewricht, waarin blijkt dat nietsvermoedende (niet-verdachte) burgers massaal worden afgeluisterd en hun privacy op allerlei manieren wordt geschonden, zouden de Raad van Europa en de EU ook aan die personen die werken voor nationale inlichtingen- of veiligheidsdiensten en private partijen in die branche klokkenluidersbescherming moeten bieden. Dat concludeerde het Committee on Legal Affairs and Human Rights van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa vorige week in Parijs.

Het Comité nam een resolutie aan op basis van het (draft) rapport dat Pieter Omtzigt – het Tweede Kamerlid dat in 2013 door de Raad van Europa werd benoemd tot rapporteur Afluisteren en klokkenluiders – heeft geschreven. Het Comité benadrukte bovendien de noodzaak om asiel te verlenen aan (bona fide) klokkenluiders die in hun thuisland het risico lopen vervolgd te worden, mits zij voldoen aan de door de Algemene Vergadering van de Raad omschreven vereisten.

Om bescherming van klokkenluiders te verbeteren, zou de Raad van Europa een Internationaal Verdrag moeten voorbereiden, waar ook niet-Lidstaten partij bij kunnen worden, aldus het Comité.

Tot slot vraagt het Comité de Verenigde Staten met klem Edward Snowden zonder gevaar voor strafrechtelijke vervolging te laten terugkeren naar zijn thuisland.

Het rapport van Pieter Omtzigt zal tijdens de PACE zomer sessie in Straatsburg van 22-26 juni 2015 besproken worden.