Verzekeraars: Kijken in de spiegel!

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Feature, Kwesties, Nationaal, News, Nieuws, Onderzoeken, Publicaties, Publication, Uncategorized

Amsterdam, 4 mei 2015 – Afgelopen week was het groot nieuws. DNB start een onderzoek naar corruptiebestrijding bij verzekeraars.

 

Arjen Tillema, voorzitter van TI-NL, werd over deze kwestie bevraagd door de Telegraaf:

Telegraaf DNB

 

 

Belangrijk is in dit kader het rapport ‘Kijken in de Spiegel’, dat TI-NL in 2013 heeft uitgebracht samen met de Pensioensector. In dit rapport is door een brede werkgroep onder voorzitterschap van Jean Frijns gekeken naar de veranderende positie van pensioenfondsen. Waar komt het snel afnemend vertrouwen van deelnemers in hun pensioenfonds vandaan? En wat kan een pensioenbestuur daaraan veranderen?

 

Het rapport geeft aan de hand van enkele dilemma’s een routekaart die bestuurders helpt om algemene uitgangspunten te vertalen naar beleid zodat balans in de omgang met zulke dilemma’s wordt gebracht.

 

TI-NL benadrukt dat deze dilemma’s en kwesties ook voor verzekeraars relevant zijn. Ook zij kunnen leren van de routekaart die voor de pensioenbesturen is uitgestippeld.

 

Hieronder kunt u het rapport ‘Kijken in de Spiegel’ downloaden.