Meldpunt integriteit inkoop en aanbestedingen nationale politie

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 6 juli 2015 – 1 mei 2015 opende de Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, het meldpunt voor misstanden bij aanbestedingen van de politie. Bedrijven kunnen hier klachten indienen over mogelijke integriteitsschendingen of misstanden bij inkoop en aanbestedingen van de Nationale Politie.

Voormalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten kondigde in september 2014 aan dat het wenselijk is om het melden van mogelijke integriteitskwesties bij aanbestedingen en inkoop van de politie voor leveranciers zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit zei hij naar aanleiding van het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar mogelijke integriteitsschendingen bij de aanbesteding van politievoertuigen in 2010. Ook zijn er vermoedens van mogelijk gesjoemel bij de aanschaf van portofoons voor de politie. Hierdoor staat de integriteit van leveranciers ter discussie. Branchevereniging Nederland ICT is blij met het meldpunt.

Het meldpunt is ingesteld voor partijen die zich niet vrij voelen bij de Nationale Politie zelf te melden. Ook bedrijven die al misstanden hebben gemeld bij de Nationale Politie en ontevreden zijn over de manier waarop de melding is opgepakt kunnen bij het meldpunt terecht. Een tijdelijke commissie die speciaal voor dit meldpunt is ingesteld, bestaande uit André de Jong (voorzitter) en Huib van Romburgh, zal alle meldingen behandelen. De Jong is voormalig directeur-generaal Rijksbegroting en op dit moment verbonden aan ABD-Topconsult. Romburg is hoogleraar aanbestedingsrecht en juridisch adviseur bij het ministerie van Economische Zaken.

Dit is het vierde meldpunt dat is ingesteld voor mogelijke integriteitsschending. Zo is er al een meldpunt voor medewerkers, het Landelijk Meldpunt Misstanden, dat direct onder de korpschef staat om zo signalen over mogelijke fraude al in een eerder stadium te kunnen signaleren. Volgens Van de Kamp, voorzicht van de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP) was er weinig vertrouwen in dit meldpunt door de gesloten houding van politietop en lakse reacties op signalen over omkoping. Medewerkers kunnen ook een melding doen bij de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO). De OIO zal overigens vermoedelijk worden opgenomen in het Huis voor Klokkenluiders, een wetsvoorstel dat onlangs in de Tweede Kamer met een meerderheid is aangenomen. Tot slot kunnen meldingen gedaan worden bij de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie, dat direct rapporteert aan de korpsleiding.

Na binnenkomst van een melding geeft de commissie, na een gesprek met de melder, binnen enkele weken een advies aan de minister over wat er zou moeten gebeuren. De commissie werkt onafhankelijk van het ministerie van Veiligheid en Justitie en kan derhalve zelf aanvullende informatie verzamelen wanneer dat nodig mocht zijn. Wanneer er aanwijzingen zijn voor mogelijke strafbare feiten zal de commissie de bevoegde autoriteiten inschakelen. Het meldpunt is in eerste instantie alleen voor een jaar geopend, van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016. De commissie wordt gezien als laagdrempelig door Nederland ICT, wat inhoudt dat ook bij vermoedens of bij twijfel van integriteitsschendingen bedrijven contact op kunnen nemen met het meldpunt. Meldingen kunnen anoniem worden gedaan en alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Brancheverenigingen kunnen ook een melding namens of voor hun leden doen.

Meer informatie

Wil je meer informatie of zelf iets melden? Op deze site staat hoe het moet.