TI-NL uit opnieuw zorgen Wet Huis Klokkenluiders

Anne Scheltema BeduinFeature, Media, Nationaal, News, Nieuws, Opinie, Publicaties, Publication, Wetgeving

Amsterdam, 10 september 2015 – Transparency International Nederland heeft gisteren een vijftal brieven gestuurd aan de verschillende fractieleden van de Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning van de Eerste Kamer. De brieven zijn gestuurd ten behoeve van het Voorbereidend onderzoek van dinsdag 29 september a.s. over het Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders.

 

Het Wetsvoorstel dat zich al sinds 2012 in de politieke arena bevindt, is in een eerder stadium door de Eerste Kamer teruggestuurd naar de initiatiefnemers om enkele problematische aspecten aan te pakken. Dit heeft geleid tot de novelle, die vlak voor het zomerreces in sneltreinvaart door de Tweede Kamer is afgehamerd.

 

TI-NL heeft serieuze zorgen over delen van het wetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’. In het wetgevingstraject tracht TI-NL bij te dragen aan een goede regeling voor het beschermen van melders van misstanden. Ondanks het feit dat diverse van onze suggesties weerklank vinden in diverse stukken, zoals recentelijk in de Nota naar aanleiding van het verslag en het Verslag van het wetgevingsoverleg van 29 juni jl., blijft de wetstekst zelf nagenoeg onveranderd.

 

Onderaan deze pagina kunt u de in één bestand samengevoegde brieven downloaden. Direct hieronder treft u de links aan naar eerdere door TI-NL gepubliceerde brieven en position papers over dit wetsvoorstel.