Alternatieve troonrede Arjen Tillema

Anne Scheltema BeduinFeature, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws, Organisatie

Amsterdam, 21 september 2015 – Op verzoek van de redactie van NRC Handelsblad, schreef Arjen Tillema, voorzitter van TI-NL, een alternatieve troonrede in 100 woorden.

“Corruptie is de oorzaak van vele problemen die vanuit het buitenland op Nederland afkomen. Militaire conflicten, politieke instabiliteit, schendingen van de mensenrechten, armoede en gebrek aan kansen zijn bijna zonder uitzondering direct of indirect gevolg van corrupte politici en ambtenaren die zichzelf en niet hun volk verrijken. Zij worden daarbij bedoeld en onbedoeld gefaciliteerd door Westerse financiële en dienstverlenende instellingen. Europa ziet thans gevolgen daarvan in de vorm van vluchtelingen, radicalisering en terroristische aanslagen. Nederland zal bij haar komende voorzitterschap van de Europese Unie dan ook sterk inzetten op een intensievere corruptiebestrijding door de internationale gemeenschap, zowel bij overheid als de private sector.”

Lees hier een selectie redes van Tillema en andere landgenoten die zich voor een avond koning wanen.