Mogelijke belangenverstrengeling binnen Ajax

Lotte RooijendijkFeature, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 12 november 2015 – Binnen voetbalclub Ajax Amsterdam is dit jaar mogelijk sprake geweest van belangenverstrengeling toen directeur Marc Overmars de inrichting van een nieuwe school op het jeugdcomplex van de club overliet aan zijn zwager. Zo schreef de Volkskrant op basis van onderzoek en interne mails in bezit van de krant. Naast de aanbesteding aan zijn zwager gunde Overmars in 2013 de verbouwing van het kleedcomplex aan een bedrijf uit zijn woonplaats Epe waarmee hij met zijn eigen vastgoedbedrijf ook zaken doet. Binnen Ajax is er onrust ontstaan over het mogelijk onethisch handelen van de directeur.

Overmars droeg voor het inrichten van de school het bedrijf ZO!interieurprojecten uit Waalwijk aan. Hij zou daar bij de andere directieleden hebben aangegeven wat zijn relatie met dat bedrijf was. “Daarna heb ik er niets meer mee te maken gehad, het was aan anderen om te besluiten over wie het zou worden,” aldus de oud-speler van Ajax. De keuze viel inderdaad op ZO!interieurprojecten. Ook de Raad van Commissarissen was volgens Ajax op de hoogte van de transactie: “De rvc is vervolgens door de directie geïnformeerd en heeft de gebruikelijke procedure die bij mogelijke belangenverstrengeling komt kijken doorlopen. Omdat Marc niet bij de beoordeling van de offerte en eveneens niet bij de besluitvorming was betrokken, zag de rvc geen probleem,” aldus een woordvoerder van de club. Volgens de Volkskrant waren het echter medewerkers van Ajax die de vreemde gang van zaken rapporteerden bij de Raad van Commissarissen, niet de directie.

Er is geen melding van de mogelijke belangenverstrengeling gemaakt in het jaarverslag. De Code Tabaksblat uit 2003 verplicht beursgenoteerde bedrijven mogelijke belangenverstrengeling te rechtvaardigen. De Code is opgesteld om bestuurlijk wangedrag te voorkomen. “Ajax handelde volgens de commissarissen niet in strijd met de Code Tabaksblat,” zo gaf de woordvoerder als reden aan voor het ontbreken van deze melding. In reactie op de Volkskrant geeft hoogleraar Ruud Pruijm van het Corporate Governance Instituut van Universiteit Nyenrode te kennen dat er wel degelijk sprake is van een tegenstrijdig belang: “Je moet je afvragen of hij hiermee het belang van Ajax dient.”

Al eerder tegenstrijdige belangen

Verder brengt de krant aan het licht dat Overmars eerder een aanbesteding aan bekenden heeft gegund. Bij de verbouwing van kleedkamers in 2013 werd het bouwbedrijf Braakman & Pannekoek ingeschakeld door de directeur. Dat bouwbedrijf had Overmars voor zijn eigen vastgoedbedrijf al zaken mee gedaan en is gevestigd in zijn woonplaats Epe. Ajax verklaart dat Overmars ook hier niet bij de besluitvorming betrokken was: “Daar had hij goede ervaringen mee. Maar op basis van de informatie die de directie en rvc hebben, was Overmars hier ook niet bij de besluitvorming betrokken.”

Uit interne mails in bezit van de Volkskrant blijkt echter een ander verhaal. Op 6 juni 2013 vroeg de projectleider aan Overmars opheldering over het toekennen van de verbouwing aan het minst professionele en duurste bedrijf. “Naar aanleiding van onze meetings waarin toch was afgesproken dat het om de prijs-kwaliteit verhouding zou gaan, snap ik deze beslissing niet,” zou de projectleider hebben gestuurd. De offertes spraken juist in het voordeel van de andere bedrijven: “Op basis van het offertetraject is mijn conclusie dat TBP en A3 veel professioneler zijn (meer initiatief, meedenken, groter, snel in aanleveren gegevens) en dus ook veel goedkoper.” Toch gaf Overmars aan Braakman & Pannekoek te prefereren: “Braakman & Pannekoek heb ik het meest vertrouwen in, ook met geen achteraf gezeur en meerwerk. Dus laat ze maar beginnen met mijn goedkeuring,” zou hij hebben geantwoord.

De opdracht kostte de voetbalclub € 103.000. Het bouwbedrijf boekte dat jaar een winst van € 11.000 maar kampte wel met een negatief eigen vermogen van € 144.000. In het jaarverslag staat daarom vermeld dat de continuïteit van het bouwbedrijf zeer onzeker lijkt. Al met al is de keuze daarom des te opmerkelijker. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de onthullingen van de Volkskrant zullen hebben voor de positie van Overmars.