1% economie: de extreme verschillen tussen arm en rijk

Lotte RooijendijkExtern nieuws, Feature, Internationaal, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 22 januari 2016 – Oxfam Novib heeft maandag 18 januari het rapport ‘An Economy for the 1%: How privilege and power in the economy drive extreme inequality and how this can be stopped’ uitgebracht. Dit rapport gaat dieper in op de verdeling tussen arm en rijk op de wereld, op de trend waarmee het verschil tussen arm en rijk toeneemt en op de acties die genomen kunnen worden om deze trend tot halt te roepen en zelfs om te draaien.

Verdeling tussen arm en rijk

Uit het rapport is het volgende gebleken:

  1. De rijkste 1 procent van de wereld heeft meer rijkdom dan de rest van de wereld bij elkaar.
  2. De rijkste 62 mensen ter wereld hebben evenveel rijkdom als de armste helft van de wereld, die is bestaat uit 3,5 miljard mensen
  3. Naar schatting staat op dit moment 7.600 miljard dollar op rekeningen in belastingparadijzen. Hierdoor wordt er jaarlijks 190 miljard dollar aan belastingen ontdoken.
  4. In afgelopen 5 jaar is de armste helft van de wereld 41% armer geworden en zijn de rijkste 62 mensen 44% rijker geworden.

In de onderstaande grafiek is te zien dat de rijkdom van de armste 50% van de wereld de afgelopen 5 jaar is afgenomen, terwijl de rijkdom van de rijksten der aarde gestaag toeneemt.

Schermafbeelding 2016-01-18 om 12.04.14

Trend waarmee het verschil toeneemt

Sinds 2000 is het aantal bedrijfsinvesteringen in belastingparadijzen verviervoudigd en in de afgelopen 5 jaar zijn de verschillen tussen rijk en arm drastisch toegenomen. Deze trend, die bijdraagt aan het vergroten van de kloof tussen arm en rijk, zet door en moet halt worden toegeroepen.

Schermafbeelding 2016-01-18 om 12.18.45

bron. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf

Voor een duidelijke illustratie van het probleem kunt u dit filmpje bekijken.

 

Wat kunnen we doen dit te stoppen?

Oxfam Novib noemt in haar rapport een aantal punten waarmee deze ontwikkeling geremd en eventueel gestopt kan worden. Transparency International Nederland draagt door haar werkzaamheden bij aan de aanpak van het probleem. TI-NL zet zich in voor het reguleren en monitoren van lobbypraktijken en door de transparantie van besluitvorming en integriteit te bevorderen. Daarnaast bevordert TI-NL openheid van bestuur en overheid en proberen wij de verwevenheid van de private sector met de overheid te ontwarren. Transparantie is nodig om corrupte praktijken aan de dag te leggen, waardoor deze verhinderd kunnen worden. Ook zet TI-NL zich in om een eind te maken aan het tijdperk van belastingparadijzen. Door corruptie en systematische belastingontduiking onmogelijk te maken, hopen wij dat kapitaal op de juiste plek terecht komt.

Indien u interesse heeft in het rapport, kunt u dat hier inzien.