Trafigura

SBM Offshore schikt ook in Brazilië

Anne Scheltema BeduinCorruptie, Extern nieuws, Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 18 juli 2016 – 16 juli jl. bracht SBM Offshore een persbericht uit, waarin het bedrijf liet weten een schikking te hebben getroffen met de Braziliaanse autoriteiten. De schikking ontslaat SBM Offshore van verdere vervolging of andere juridische procedures voor alle aan de feiten van tussen 1996 en 2012 gerelateerde kwesties. SBM betaalt hiervoor 162,8 miljoen dollar (146 miljoen euro) aan de Braziliaanse autoriteiten en opdrachtgever Petrobras, plus een ontneming van 112 miljoen dollar (101 miljoen euro). De commerciële relatie tussen SBM en Petrobras is met de schikking weer genormaliseerd.

De schikking maakt een einde aan het onderzoek door het Braziliaanse openbaar ministerie, het ministerie van Transparantie, Toezicht en Controle (Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle – “MTFC”) en Petrobras naar betalingen aan medewerkers van Petrobras. Het onderzoek van het MTFC was in maart 2015 al stilgelegd, vanwege een overeenkomst tussen het MTFC en SBM, waarna de schikkingsonderhandelingen konden beginnen.

Opnieuw neemt SBM Offshore dus een voorziening voor de te betalen schikkingsbedragen. SBM Offshore was – nadat het vrijdag tijdens de nabeurs het nieuws van de schikking in Brazilië naar buiten had gebracht – vanochtend de grootste stijger op de beurs in Amsterdam.

De schikkingsvoorwaarden

SBM Offshore betaalt in het totaal 162,8 miljoen dollar, waarvan 149,2 miljoen naar Petrobras zal gaan. De overige 13,6 miljoen dollar gaan naar de autoriteiten, voor de implementatie van nieuwe elektronische infrastructuur en andere instrumenten die voor corruptiepreventie gebruikt kunnen worden.

Een korting van 95% op de toekomstige prestatiebonussen onder de bestaande contracten over de periode 2016 – 2030. Dit komt neer op een bedrag van 112 miljoen dollar voor SBM Offshore.

SBM is verplicht mee te werken met de autoriteiten in onderzoeken naar procedures tegen derden. Het is de vraag of hiermee ook gedoeld wordt op de zaken die nog lopen tegen oud-SBM medewerkers, onder wie de voormalige bestuursvoorzitters Tony Mace en Didier Keller. In tegenstelling tot de zaken tegen Sietze Hepkema en Bruno Chabas (geschikt voor 120.000 US dollar in januari 2016), zijn deze zaken niet geschikt.

Tot slot zal SBM Offshore de komende drie jaar moeten rapporteren aan de Braziliaanse autoriteiten over de verbeteringen aan het compliance programma van het bedrijf.

Wat kunnen we verder verwachten?

De schikking moet nog goedgekeurd worden door de speciale kamer van het Openbaar ministerie, belast met het coördineren van en toezicht houden op anti-corruptie-zaken in Brazilië.

Ook loopt er sinds februari 2016 (opnieuw) een onderzoek door de Amerikaans autoriteiten naar SBM Offshore. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft het onderzoek naar buitenlandse omkoping van het Nederlandse SBM Offshore heropend, liet het bedrijf op haar website weten. Toen in november 2014 een schikking werd getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie liet het bedrijf nog weten dat de DOJ het onderzoek had gesloten en had besloten niet over te gaan op vervolging. Of zij na de Braziliaanse schikking opnieuw de zaak sluiten, is nog niet bekend gemaakt.

Tot slot loopt er nog een zaak voor de rechtbank Rotterdam tegen voormalige bedrijfsjurist en klokkenluider Jonathan Taylor. SBM eist in die zaak rectificatie van de beschuldigingen van Taylor via een paginagrote advertentie in de Financial Times en een schadevergoeding van 500.000 euro. Ook vraagt SBM de rechtbank te beslissen dat Taylor op last van een dwangsom nooit meer over SBM Offshore zal mogen praten. Taylor vindt dat SBM hiermee tracht “to silence the whistle-blower (…) [and] to whitewash its criminal activities through this civil case against me.” Inmiddels heeft SBM beslag laten leggen op een huis van Taylor in Monaco, terwijl de rechtbank in een tussenvonnis oordeelde dat het aan SBM is om met bewijzen te komen. NRC schrijft te verwachten dat SBM de klacht zal intrekken.

Via deze website houden we u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.