Rotterdamse haven

Corruptie Rotterdamse haven omvangrijker dan gedacht

Lotte RooijendijkCorruptie, Feature, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 21 september 2016 – De corruptie rond de foute douaniers in de Rotterdamse haven is mogelijk veel omvangrijker dan voorheen werd gedacht. Dat werd afgelopen maandag bekend tijdens de eerste zitting van de rechtszaak rond grootschalige drugssmokkel in de Rotterdamse haven. Een van de verdachte heeft verklaard dat zeker zeven douaniers op de hoogte waren van omkoping of daar zelf bij betrokken waren. Opmerkelijk is dat twee eerdere verklaringen van deze verdachte over mogelijke betrokkenheid van andere douaniers pas in een laat stadium aan het dossier zijn toegevoegd.

Kritiek op verhoorverslagen

Het is opvallend dat deze twee verklaringen zo laat zijn toegevoegd aan het dossier. Volgens de advocaten van de verdachte is het nog merkwaardiger dat de opname van het getuigenverhoor is stilgelegd toen de getuige begon te praten over de verstrekkende corruptie. De getuige zou zeker twintig minuten hebben gesproken over de mogelijke betrokkenheid van andere douaniers in de haven, terwijl dit niet is opgenomen. De advocaten in de strafzaak hebben flinke kritiek op de manier waarop rechercheurs in dit onderzoek verslag hebben gedaan van de verhoren van de verdachte. Volgens hen zijn er grote verschillen tussen de papieren verslagen van de verhoren en de opgenomen gesprekken.

Een andere verdachte in deze strafzaak heeft eerder ook al verklaard dat de corruptie in de Rotterdamse haven groter is dan is verondersteld. De verdachte suggereerde dat leden van het HARC-team, een speciaal team dat zich bezighoudt met de bestrijding van smokkel in de Rotterdamse haven, betrokken zouden zijn bij corruptie. Die beschuldiging is echter nooit toegelicht of onderbouwd door de verdachte. Op dit moment zou de rol van twee douaniers in kwestie onderzocht worden door het Openbaar Ministerie (OM).

haven

Extra getuigen Rotterdamse haven

De advocaten van de verdachten zijn van mening dat er nog veel losse eindjes aan het onderzoek van justitie zitten. Zij vinden dat er extra getuigen moeten worden gehoord en dat er meer informatie aan de verdachten en hun raadsheren beschikbaar moet worden gesteld. Ook hebben de advocaten verzocht de rechercheurs te ondervragen over de manier waarop verslag is gedaan van de verhoren en over het uitschakelen van het opname-apparaat tijdens een getuigenverhoor.

Een advocaat die een van de verdachte bijstaat, geeft aan meerdere keren te hebben gewezen op de tekortkomingen in de verslaglegging van de verhoren van zijn cliënt.

“Ik heb uiteindelijk zelf een verhoor helemaal uitgewerkt en dat naast het proces verbaal van de politie gelegd. Daaruit blijkt dat twijfel in de verklaringen is weggelaten. Zinssneden als ‘ik denk’ of ‘ik vermoed’ zijn weggelaten”, zei hij na de zitting.

Het proces tegen de verdachten van drugssmokkel en corruptie in de Rotterdamse haven gaat vandaag verder. Dan beslist de rechtbank ook of de verzoeken van de advocaten worden toegewezen.

Integriteit Rotterdamse havenmedewerkers

Tijdens de zitting heeft een van de raadslieden gevraagd of er nog een apart onderzoek loopt naar corruptie in de Rotterdamse haven. Hier wilde het OM echter niet op ingaan, omdat dit niet relevant zou zijn voor de strafzaken van de verdachten.

Het is voor de Rotterdamse haven in ieder geval van cruciaal belang te werken aan het verbeteren van de integriteit van havenmedewerkers en douanepersoneel. Uit de grootschalige drugssmokkel en wijdverbreide corruptie in de haven blijkt wel dat mensen werkzaam in de haven de zwakke schakel zijn, iets waar criminelen dankbaar gebruik van maken. Al is de beveiliging van de haven theoretisch waterdicht, het zijn de corrupte praktijken van mensen die de criminelen een mogelijkheid geven deze beveiliging alsnog te omzeilen.