asset

Seminar ICC: Mededinging, corruptie en persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden

Lotte RooijendijkCorruptie, Evenementen, Feature, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam 13 september 2016 – Graag delen wij de uitnodiging voor het seminar ‘Mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden’ van de International Chamber of Commerce Nederland (ICC) op 7 oktober 2016 in de Malietoren in Den Haag.

icc nederland logo 

Seminar: Mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden

Vrijdag 7 oktober 2016, Den Haag – 08.30-12.00 uur

Met een sterk groeiend aantal internationale regels en gedragsnormen, wordt het voor bestuurders en leidinggevenden steeds lastiger sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Steeds vaker worden bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van onwettige handelingen die elders in het bedrijf plaatsvinden.

Dat risico wordt groter doordat landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk extraterritoriale werking van hun anti-corruptie wetgeving toepassen. Daarnaast is de complexiteit en reikwijdte van (inter-)nationale mededingingswetgeving in de afgelopen jaren toegenomen. Reden voor ICC een seminar te wijden aan bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van internationale mededingings- en anti-corruptiewetgeving.

Onderwerpen

  • Recente ontwikkelingen binnen de internationale wetgeving en de risico’s van non-compliance voor bestuurders en leidinggevenden.
  • Ervaringen uit de praktijk: overwegingen voor de bestuurder / commissaris.
  • Ervaringen uit de praktijk: het perspectief van de General Counsel.
  • Corruptie, mededinging en de ICC Guidelines & toolkits.

Doelgroep

Bestuurders, leidinggevenden en general counsels van internationaal opererende bedrijven.

Voorlopig programma ICC

08:30 Ontvangst en registratie

09:00 Welkom

Recente ontwikkelingen; internationale wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de risico’s van non-compliance voor bestuurders en leidinggevenden door mr. Robbert de Bree, Advocaat / Partner, Wladimiroff Advocaten

09:45 Ervaring uit de praktijk: overwegingen voor de bestuurder/commissaris door mr. Yvette Borrius, Advocaat/partner, Höcker Advocaten

10:30 Pauze

10:45 Ervaringen uit de praktijk: het perspectief van de General Counsel
mr. Sven Dumoulin, General Counsel and Member of the Executive Committee Akzo Nobel N.V.

11:30 Corruptie, mededinging en ICC’s richtlijnen en best practices
Spreker n.t.b.

12:00 Q&A en afronding

Kijk hier voor meer informatie en registratie voor dit seminar.