Fundraising

Eindejaars Fundraising: help TI-NL de eindejaarsdoelen af te vinken!

Lotte RooijendijkAankondigingen, Feature, Integriteit, Nationaal, News, Nieuws, Organisatie

Amsterdam, 23 december 2016 – Je kunt ongelijkheid niet verslaan zonder corruptie te overwinnen. Transparency International Nederland zet zich in voor een wereld waarin de overheid, de politiek, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij zijn van corruptie. Wij werken hard aan de bevordering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving. Help ons onze eindejaarsdoelen te behalen, wij hebben uw steun hard nodig!

Eindejaars fundraising

Er zijn diverse initiatieven om niet transparant lobbyen in Nederland aan banden te leggen. Melders van misstanden zullen beter beschermd worden. Met uw bijdrage aan Transparency International Nederland verandert het politieke klimaat in Nederland, naar een samenleving waar meer verantwoording wordt afgelegd. Uw contributie zorgt ervoor dat Transparency International Nederland zich dagelijks kan bezighouden met de integriteit van de overheid en het bedrijfsleven, het doen van onderzoek naar vormen van corruptie, het vergroten van bewustzijn en voorlichting aan de maatschappij over corruptie en integriteit.

fundraising

Onze leden zijn belangrijker dan ooit. Nu, maar zeker ook de komende jaren. Om onafhankelijk te kunnen opereren heeft Transparency International Nederland uw hulp hard nodig. Om corruptie in Nederland daadwerkelijk tegen te gaan, is nu eenmaal een langere financiële adem nodig. Projecten, zoals het NIS (National Integrity Study), Kijken in de Spiegel (Pensioensector), Lobbyen in Nederland, en de bescherming van klokkenluiders en bronnen lopen meestal jaren door – hierdoor zijn ze duurzaam en optimaal effectief. Continuïteit is van cruciaal belang voor ons werk.

Schenkingsovereenkomst biedt voordeel voor iedereen

In plaats van een eenmalige donatie kunt u ook een periodieke gift doen aan Transparency International Nederland en deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Op deze manier kunt u tot wel de helft van uw bijdrage van de belastingdienst terugkrijgen. Structureel steunen biedt dus voordeel voor iedereen. Een schenkingsovereenkomst is zo geregeld. De enige vereiste is dat uw jaarlijkse donatie voor tenminste 5 jaar wordt vastgelegd en dat dit bedrag ieder jaar ongeveer gelijk is. De overeenkomst voor periodieke giften vindt u hier.

Met uw bijdrage kan Transparency International zich inzetten om miljoenen mensen te helpen in de strijd tegen corruptie.

Alvast heel veel dank voor uw steun, een mooie Kerst en een prachtig 2017 gewenst!

Transparency International Nederland

I: www.transparency.nl ~ E: communication@transparency.nl

ANBI: RSIN/fiscaal nummer 814129705 | KvK Amsterdam nr. 4127809

Rekeningnummer: NL42 RABO 0350 0725 90 (Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer)