EHFCN

EHFCN Conference 2017: European Healthcare Fraud and Corruption Network

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Fraude

Amsterdam, 25 september 2017 – Het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) organiseert op 5 en 6 oktober 2017 de EHFCN Conference in Parijs in het thema van “Future challenges in Europe to counter waste and fraude in healthcare”. De conferentie concentreert zich op corruptie, fraude en verspilling in de gezondheidszorg en in het bijzonder op de evoluties van de verschillende Europese strategieën tegen de bestrijding hiervan.

Ook zullen de hefbomen om tegemoet te komen aan politieke verwachtingen worden besproken, alsmede de nieuwe uitdagingen in Europa ter bestrijding van fraude en verspilling in de gezondheidszorg. Deze conferentie zal daarom niet alleen het werkelijke niveau van fraudebestendigheid in de volksgezondheid evalueren, maar ook vooruitzien op wat de toekomst zou kunnen betekenen om deze onderwerpen effectief te benaderen.

Transnationale fraude in de sociaal-maatschappelijke sector

In Europa is het vrije verkeer van zorgverleners, patiënten en gezondheidsproducten een fundamenteel recht. Naast het creëren van kansen kan het ook ongewenste effecten opleveren, met name wat betreft transnationale fraude in de sociaal-maatschappelijke sector. Daarnaast vergemakkelijkt de digitale revolutie wanpraktijken over de grenzen. De bezuinigingsmaatregelen die de Europese gezondheidszorgstelsels beïnvloeden hun financiële duurzaamheid te waarborgen, dringen er bij de landen in Europa op aan om fraude, verspilling en corruptie in de gezondheidszorg aan te pakken, aangezien ze belangrijke financiële verliezen vormen. Elke euro telt en moet opnieuw worden geherinvesteerd in kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg ten behoeve van iedere patiënt in Europa.

EHFCN conferentie 2017

Het sleutelwoord van de EHFCN conferentie 2017 is participatie: uitwisseling tussen sprekers en publiek zal worden gestimuleerd door midden van interactieve paneldiscussies en Q&A’s via een mobiele applicatie. Deelnemers van deze conferentie zijn onder meer EHFCN-leden, EHFCN-medewerkers en belangrijke spelers op het gebied van de bestrijding van corruptie, fraude en verspilling in de gezondheidszorg in Europa.

Het volledige programma van de tweedaagse conferentie kunt u hier vinden. Wilt u hierbij zijn? Dan kunt u zich hier tot 1 oktober registreren voor de EHFCN conferentie 2017.