Think Tank

Think Tank Award gewonnen door Transparency International

Lotte RooijendijkAankondigingen, Extern nieuws, Feature, Intern nieuws, Internationaal, Media, News, Nieuws

Amsterdam, 24 juli 2018 – Transparency International (TI) Nederland heeft samen met het hoofdkantoor en de TI Chapters EU, Ierland, Italië,  Frankrijk en Slovakije de ‘Think Tank Award’ gewonnen van Prospect Magazine.

Sinds 2001 worden de Think Tank Awards van Prospect Magazine jaarlijks uitgereikt. Deze Awards dienen als erkenning van het belangrijke en invloedrijke werk van diverse think tanks over de hele wereld. De genomineerden worden beoordeeld door een onafhankelijk panel onder leiding van de uitgever, Tom Clark. De panelleden zijn onder andere verbonden aan de European Investment Bank, de Financial Times, de WTO en de NATO. De panelleden hebben hun uiteindelijke oordeel gebaseerd op aanwezigheid van invloed op het openbare beleid en het publieke discours, en de kwaliteit van het verrichte onderzoek. Tevens wordt het potentieel van jongere en kleinere organisaties meegewogen bij de beslissing.

Best EU Economic Think Tank

Transparency International heeft de Think Thank Award gewonnen in de categorie ‘Economic Think Thank’ naar aanleiding van een Europees georiënteerd project in het kader van de EU Whistleblowing Directive. Andere Europese genomineerden in deze categorie waren: the European Policy Centre (EPC) en Bruegel. TI was tevens genomineerd in de categorie ‘Social Policy‘, die uiteindelijk gewonnen is door het Amerikaanse Macdonald-Laurier Institute.

In het kader van de EU Whistleblowing Directive hebben een aantal TI Chapters een ‘Best Practice Guide‘ opgesteld voor wetgeving ter bescherming van klokkenluiders. Deze gids beoogt beleidsmakers en pleitbezorgers op het gebied van klokkenluiden te ondersteunen en de internationale beginselen voor klokkenluiderswetgeving in nationaal recht te implementeren. De fundering van de Best Practices Guide berust op de ‘International Principles for Whistleblower Legislation’. Voor ieder beginsel geeft de gids aan wat de huidige good practices zijn, en waarom. De gids is gratis te downloaden.

Het werk van TI gaat door

Transparency International gaat ondertussen door met het werk op het gebied van klokkenluiderswetgeving. Heeft u bijvoorbeeld het recente policy paper Whistleblower Protection in the EU: Analysis of and Recommendations on the Proposed EU Directive al gelezen? Het is ook terug te vinden in het overzicht van policy papers op de TI-NL website.

De awards zijn uitgereikt tijdens een evenement in Londen (Mayfair) op 17 juli jl. Zie voor de shortlist per categorie en een volledige lijst van juryleden de volgende link.