rechtspraak

Noodzaak EU-brede klokkenluidersbescherming in publieke en private sector

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Europees, Feature, Fraude, Integriteit, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 4 oktober 2017 – Afgelopen maandag heeft de JURI-commissie (Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement) de Europese Commissie opgeroepen EU-brede wetgeving aan te nemen om klokkenluiders te beschermen in de publieke en private sector. Transparency International vindt dat klokkenluiders goed beschermd moeten worden: zij dragen bij aan een wereld waarin misstanden worden opgelost, in plaats van weggestopt. Wij hebben daarom onze standpunten ingediend bij de Europese Commissie voor klokkenluidersbescherming in alle landen van Europa. Op 23 oktober zullen de leden van de Europese Commissie tijdens een plenaire vergadering hun stem uitbrengen over de noodzaak van EU-wijde klokkenluidersbescherming.

Klokkenluiders zoals Antoine Deltour, Zuzana Hlávková en Victor van Wulfen, zijn allemaal geconfronteerd met grote persoonlijke en professionele gevolgen door in het publieke belang melding te maken van corruptie en misstanden. Deze moedige individuen riskeren hun carrière of zelfs juridische stappen tegen hen, alleen door het juiste te doen.

Hoewel sommige EU-landen al een bepaald niveau van klokkenluidersbescherming hebben, heeft de overgrote meerderheid van de landen dat niet. De misstanden die klokkenluiders aankaarten zijn vaak grensoverschrijdend. Verschillende wettelijke beschermingen en de geglobaliseerde aard van de EU-landen betekent dat we een EU-breed beschermingsniveau nodig hebben voor klokkenluiders, zodat gewone mensen die corruptie willen blootleggen en misstanden aan de kaak willen stellen, zich veilig voelen en vrij zijn om zich uit te spreken.

EU-brede klokkenluidersbescherming

De LuxLeaks en de Panama Papers laten zien dat klokkenluiders een belangrijke rol spelen in het aankaarten van misstanden. Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager is minstens 14 procent van de opgespoorde fraudegevallen te danken aan klokkenluiders. Toch lijkt hun positie in Europa te verslechteren door strengere Europese wetten om bedrijfsgeheimen te beschermen. Om klokkenluiders in Europa te beschermen schreven de Groenen, onder leiding van Dennis de Jong, in het Europees Parlement een ontwerprichtlijn.

Momenteel kent de Europese Commissie enkel klokkenluidersbescherming toe aan EU-personeel. De nieuwe ontwerprichtlijn focust zich daarom op burgers, onderzoeksjournalisten en andere klokkenluiders, die niet in alle lidstaten worden beschermd wanneer zij misstanden met betrekking tot het Europees budget aan het licht willen brengen. Het Parlement heeft de Commissie herhaaldelijk aangesproken om meer bescherming van klokkenluiders te waarborgen.

Juist LuxLeaks heeft aangetoond dat het Europees publiek belang niet gelijkstaat aan de opgetelde nationale belangen van alle EU-lidstaten. Het publieke belang van het ene land kan lijnrecht tegenover dat van de anderen staan. Daarom is het zaak samen te werken aan een gemeenschappelijke minimale standaard die geldt voor alle landen in de gehele Europese Unie.

Teken de petitie voor klokkenluidersbescherming in de EU

De Europese Commissie stemt op 23 oktober over de noodzaak van EU-brede klokkenluidersbescherming. Transparency International roept de Europese Commissie op om met een voorstel te komen voor een EU-richtlijn over klokkenluidersbescherming. Ondersteun EU-brede klokkenluidersbescherming door de petitie te ondertekenen.