onderzoek

Grootschalig onderzoek naar corruptie op Sint Maarten

Lotte RooijendijkAlgemeen

Amsterdam, 13 november 2018 – In een column in ThePostOnline schrijft Ronald van Raak (lid van de Tweede Kamer, SP) over een opmerkelijke brief die hij te lezen kreeg als Tweede Kamerlid. De brief gaat over twee Nederlandse agenten, die onderdeel uitmaken van het team dat belast is met het grootschalige onderzoek naar corruptie op Sint Maarten. Zij zouden tijdens de arrestatie van maffiabaas Francesco Corallo juwelen van de verdachte hebben gestolen. Na ontdekking van de diefstal zijn de agenten ongestraft terug naar Nederland gestuurd, aldus de brievenschrijver.

De brief wordt ingezet als munitie tegen het Nederlandse onderzoek naar fraude en corruptie op het eiland. Uit het Nederlandse onderzoek blijkt namelijk dat een (alarmerend) grote hoeveelheid politici bij dergelijke praktijken betrokken is. De onder- en bovenwereld op het eiland zouden nauw met elkaar vervlochten zijn.

Van Raak typeert de brief als opmerkelijk omdat deze dateert van 11 maanden voor de daadwerkelijke arrestatie van Corallo. Dit zou kunnen duiden op valsheid. Hieraan wordt bijgedragen door het feit dat de brief onder meer werd geopenbaard door een politicus op Sint Maarten die zelf wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en corruptie. Het OM van Sint Maarten heeft overigens afstand gedaan van de uitspraken die de politicus op grond van de brief heeft gedaan en ziet geen aanleiding verder onderzoek in te stellen.

Speciale onderzoeksteams politie

Het Recherche Samenwerkings Team (RST) is een samenwerkingsverband binnen het Koninkrijk der Nederlanden dat verantwoordelijk is voor de bestrijding van de zware en georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit. Het RST is werkzaam op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Bij dit rechercheteam werken zowel rechercheurs die vanuit Nederland zijn uitgezonden als rechercheurs die afkomstig zijn uit de verschillende korpsen van de eilanden.

Daaronder valt ook het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), een specialistisch rechercheteam dat belast is met de opsporing en vervolging van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit. Ondermijning wordt vaak aangemerkt als de infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld. Bekende vormen van ondermijnende criminaliteit zijn witwassen, (belasting) fraude en corruptie. Het TBO bestaat uit medewerkers van de politie, de FIOD en het Openbaar Ministerie.

In augustus van dit jaar arresteerde de FIOD op verzoek van het TBO een consultant in Rotterdam, werkzaam in de bouwsector. Zijn aanhouding hangt samen met het onderzoek naar een andere van corruptie verdachte parlementariër op het eiland, die ook kritiek heeft geuit op de agenten die het onderzoek verrichten. Op 28 november a.s. vindt in Philipsburg een regiezitting plaats; de inhoudelijke behandeling zal naar verwachting volgend jaar plaatsvinden. TI-NL houdt u hiervan op de hoogte.