eu-verkiezingen

Sta op voor Integriteit – 2019 EU Elections Pledge

Lotte RooijendijkAlgemeen, Europees, Feature, Governance, Integriteit, Nieuws, Open Overheid

Amsterdam, 11 april 2019 – De verkiezingen voor het Europees Parlement dit jaar zijn een kans voor democratische vernieuwing, een vernieuwing die integriteit, openheid en eerlijkheid centraal stelt in de Europese Unie. Transparency International roept alle kandidaten voor het Europees Parlement en het voorzitterschap van de Europese Commissie op zich in te zetten voor deze vernieuwing, in hun eigen inspanningen en binnen de instellingen die zij zullen besturen.

Integriteit als kernwaarde

De auteurs van het oprichtingsverdrag van de EU waren vastbesloten om “de barrières weg te nemen die Europa verdelen”. Meer dan 60 jaar later blijft corruptie één van de belangrijkste obstakels voor het realiseren van de oorspronkelijke visie van een Unie die is gebouwd op de rechtsstaat, democratische samenwerking en sociale rechtvaardigheid. Corruptie belemmert het investeringsklimaat en welvaart, eerlijke concurrentie, innovatie, duurzame ontwikkeling, betere beveiliging en meer vertrouwen in instellingen. Misschien nog belangrijker, het voedt ook de groeiende ongelijkheid – één van de grootste barrières die de mensen van Europa vandaag de dag verdeelt.

De EU heeft een lange geschiedenis als het gaat om het bevorderen van goed bestuur, de rechtsstaat en hervorming van de corruptiebestrijding, met name in het kader van de uitbreiding ervan naar het zuiden en het oosten. De hervormingen die als voorwaarde voor het lidmaatschap zijn doorgevoerd, hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen corruptie te verminderen en het lot van honderden miljoenen burgers die het kwetsbaarst zijn, te verbeteren. Deze hervormingen hebben ook soortgelijke initiatieven in de hele Unie geïnspireerd, aangezien geen enkele lidstaat onaangetast is gebleven door ernstige corruptieschandalen op hoog niveau. Maar deze winst is fragiel en omkeerbaar. Corruptiebestrijding heeft constante aandacht en vernieuwing nodig.

Ambitieuze agenda om de rechtsstaat te beschermen

Dat is de reden waarom Transparency International een ambitieuze agenda voor de komende vijf jaar heeft opgesteld die de rechtsstaat in de EU en degenen die deze willen verdedigen, moet beschermen. Dat zou moeten voorkomen dat corrupte personen profiteren van de vrijheden genoten door burgers die zich wél aan de wet houden; en dat zou de EU-instellingen een voorbeeld voor anderen maken van hoe wetgeving met integriteit en transparantie moet worden vastgelegd.

Onze agenda is ambitieus, maar toch constructief en haalbaar. Als onderdeel van een breder hervormingsprogramma laat het zien hoe de Europese Unie in de allereerste plaats een middel is om de grondrechten van haar burgers te beschermen en de belemmeringen weg te nemen die hun potentieel frustreren. Deze suggesties voor verbetering zijn het resultaat van 25 jaar ervaring in de strijd tegen corruptie en een diepe en een blijvende inzet voor onze missie. Wij onderstrepen dat het aanpakken van corruptie onafscheidelijk is van de bescherming van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en sterk verbonden is met de verdediging van mensenrechten. Het is de hoeksteen voor het bereiken van de overgang naar een duurzamere samenleving en staat centraal in de rechtsstaat en democratische instellingen.

Als u een kandidaat bent voor de Europese verkiezingen van 2019 en opstaat voor integriteit, klik dan hier en vul het formulier in. Sluit aan bij het hernieuwen van de waarden van de EU en zorg ervoor dat integriteit de kern vormt van haar missie.

Transparency International wil dat de Europese Unie:

  1. De rechtsstaat handhaaft.
  2. Voorkomt dat corrupte individuen en hun illegale gelden Europa binnensluipen.
  3. Een onafhankelijk orgaan binnen de EU voor ethisch toezicht.
  4. Transparantie van wetgeving aanmoedigt.

Pledge voor kandidaten van het Europees Parlement

Transparency International roept kandidaten bij de Europese verkiezingen op om het volgende toe te zeggen:

  • Transparant en ethisch zijn in al mijn parlementaire activiteiten. Ik zal daarom details over het gebruik van mijn toelagen publiceren, alleen vergaderingen met geregistreerde lobbyisten accepteren enmijn vergaderingen met hen online publiceren.
  • Afkoelen na het verlaten van het Europees Parlement. Dat betekent dat ik niet lobby voor een organisatie uit het EU-transparantieregister terwijl ik nog steeds de overbruggingstoelage ontvang.
  • Het ondersteunen van de oprichting van een onafhankelijk orgaan voor ethisch toezicht dat belangenconflicten, de draaideur en lobbytransparantie bewaakt.

Als u een kandidaat bent voor de Europese verkiezingen van 2019 en u wilt “Opstaan voor Integriteit”, vul dan onderstaand formulier in.