witwassen

TI-NL roept op tot strengere EU-regels tegen witwassen

Lotte RooijendijkAlgemeen

Amsterdam, 28 augustus 2020 – Transparency International Nederland (TI-NL) heeft de Europese Commissie opgeroepen om de strijd tegen het witwassen van geld op te voeren in het licht van de Covid-19-crisis. TI-NL deed haar oproep in reactie op de openbare consultatie van de Commissie omtrent het recente actieplan op het gebied van anti-witwassen.

Volgens TI-NL is er een groot risico dat nationale toezichthouders, toezichthoudende autoriteiten en zogenaamde ‘meldingsplichtige entiteiten’ (de entiteiten die aan de regels onderworpen zijn) hun benadering van de strijd tegen het witwassen van geld versoepelen in de misplaatste overtuiging dat dit helpt om gehavende economieën weer op te bouwen.

EU-richtlijn tegen witwassen

Tot dusver hebben slechts 11 van de 27 EU-lidstaten de 5e anti-witwasrichtlijn volledig omgezet in nationale wetgeving. De uiterste datum voor omzetting was 10 januari 2020. Met betrekking tot de bepalingen inzake transparantie van uiteindelijk begunstigden is het resultaat nog verontrustender: slechts vijf landen hebben volledig toegankelijke openbare registers ingevoerd.

Nu de economieën van de EU-landen in een recessie belanden en de staatskas uitgeput raakt, roept TI-NL op tot de goedkeuring van strengere wetgeving om de miljarden euro’s die elk jaar verloren gaan door misdaad en corruptie, terug te verdienen.

Het is essentieel dat de Commissie druk uitoefent om:

  • Het omzettingsproces te versnellen.
  • Te zorgen voor een correcte en geharmoniseerde uitvoering en eerbiediging van het EU-recht, zowel naar letter als naar de geest.

Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, heeft inderdaad beperkingen ingevoerd bij de implementatie van hun registers van uiteindelijk begunstigden, zoals het afgeven van bepalingen die de uiteindelijke begunstigden moeten informeren als iemand er naar zoekt, paywalls of beperkingen en beperkingen in zoekfuncties, of een combinatie van al het bovenstaande.

TI-NL stelt voor dat de Commissie zich bij het creëren van nieuwe regels, instrumenten voor uitvoering en handhaving:

  • concentreert op zijn vermogen om nationale structuren en initiatieven te versterken. In plaats van de capaciteiten van Brussel te vergroten; nationaal waar wettelijk vereist en mogelijk, op EU-niveau als en wanneer onvermijdelijk;
  • voorkomt dat er overlap is met werkzaamheden op nationaal niveau en ‘machtsgreep’ door Brusselse instellingen;
  • de inspanningen van de nationale autoriteiten coördineert.

Regulering Fin-tech en Gouden visa-industrie

We roepen ook op om alle relevante bedrijfsactiviteiten volledig te reguleren. In het bijzonder de FinTech-industrie en de zogenaamde gouden visa-industrie, die onlangs aan het licht kwamen in het Wirecard-schandaal en de Cyprus Papers. Deze industrieën zouden volledig moeten worden gedekt door verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld.

TI-NL vraagt ​​de EU tenslotte niet langer te dienen als een aantrekkelijke bestemming voor corrupte individuen en hun geld, en roept de EU op om haar regels inzake de terugvordering van vermogen af ​​te stemmen op de anti-witwasregels. Momenteel wordt slechts 2,2% van de opbrengsten van misdrijven in beslag genomen.

Lees hier de volledige reactie van TI-NL op de openbare consultatie omtrent het EU anti-witwasactieplan.