bestuursleden

Maak kennis met de nieuwe bestuursleden van Transparency International Nederland

Bart VolleberghAbout Us, Algemeen, Feature, Nieuws, Organisatie

Amsterdam, 22 april 2021 – Ilja van Haaren, Frits Kuiper en Maarten Groothuizen zijn dinsdag geïnstalleerd als nieuwe bestuursleden van Transparency International Nederland (TI-NL). Ze werden tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd als algemeen bestuurslid door de leden van TI-NL. Hieronder stellen de nieuwe bestuursleden zich voor.

Ilja van Haaren

bestuursledenWat is je achtergrond?
“Ik zie  mijzelf als een bewogen maatschappelijk ondernemer met ervaring in non-profit en commerciële organisaties.  Zo was ik tien jaar lang CEO bij de aardewerkfabriek Royal Delft en op het gebied van ngo’s ben ik actief geweest voor Stichting Kinderpostzegels. Primair ben ik een verandermanager die nieuwe en maatschappelijk betrokken verdienmodellen ontwikkelt vanuit de kernwaarden van een organisatie. Een voorbeeld van een succesvol transitietraject dat ik heb begeleid, is dat bij Royal Delft. Dit was een zieltogende aardewerkfabriek, die ik heb omgetoverd tot een bloeiende, winstgevende organisatie. Het gevolg daarvan was mijn verkiezing tot zakenvrouw van het jaar 2002. Een kers op de taart.”

Waarom wilde je bestuurslid van TI-NL worden?
“Tijdens mijn loopbaan heb ik regelmatig te maken gehad met integriteit en verantwoordingsplicht. Het heeft mij altijd verbaasd hoe makkelijk de grenzen worden opgezocht en daardoor regelmatig overschreden. Gevaar zit in een klein hoekje. En eenmaal over de schreef, zijn de gevolgen vaak niet te overzien: een ontwrichte maatschappij, oneerlijke concurrentie en kwetsbaren worden de dupe. Daar wil ik graag wat aan doen. Bij Transparency International kan dit in een brede en internationale context.”

Wat spreekt je aan in de organisatie?
“Ik vind het mooi dat TI oog heeft voor de hele samenleving: overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties. Daarnaast vind ik het goed dat TI meer bewustzijn wil creëren omtrent corruptie. Corruptie werkt namelijk als een rollende sneeuwbal. Kleine corruptiezaken kunnen doorwerken in een hele keten, waardoor uiteindelijk een hele kluwen aan corruptie ontstaat. Ook het internationale aspect van de organisatie spreekt me aan: ik vind het goed dat TI streeft naar universele normen en waarden op dit gebied.”

Welke onderwerpen vind je belangrijk voor de komende bestuursperiode?
“Lastig. Ik vind dat er in ieder geval aandacht moet zijn voor klokkenluidersbescherming. Klokkenluiders kaarten problemen aan in een vroege fase, waardoor veel ellende kan worden voorkomen. Nu komt een misstand vaak pas aan het licht als het faliekant misgaat en er veel slachtoffers zijn. Denk aan de Toeslagenaffaire, de situatie bij de brandweer Amsterdam en bij woningcorporaties. Dat problemen laat naar voren komen, is niet verrassend. Ik heb nog nooit een klokkenluider gehoord die zei dat hij veel ondersteuning had gekregen. De meesten zitten diep in de put. Zolang dat gaande is, moet er meer aandacht voor zijn.”

Frits Kuiper

bestuursledenWat is je achtergrond?
Van origine ben ik fiscalist. Ik heb veel ervaring in de financiële wereld. Na elf jaar in Luxemburg te hebben gewerkt, ben ik nu sinds twee jaar weer terug in Nederland. Ik heb in 2019 een opleiding tot certified compliance officer afgerond. In Luxemburg was ik ook sociaal actief: ik was bijvoorbeeld onbezoldigd voorzitter van een lokale Nederlandse school.”

Waarom wilde je bestuurslid van TI-NL worden?
TI-NL draagt bij aan het beter maken van de wereld voor de volgende generatie. Zowel op lokaal als internationaal niveau. Ik maak mij zorgen over de toekomst, ook voor mijn eigen kinderen. Als bestuurslid van TI-NL wil ik mijn steentje bijdragen aan het verbeteren van de wereld.”

Wat spreekt je aan in de organisatie?
“Eerst kende ik TI vooral van de Corruption Perceptions Index (CPI), die ook door mijn bedrijf DIF Capital Partners wordt gebruikt. Dat is een heel behulpzaam instrument voor de financiële wereld. Nu weet ik dat TI nog veel breder actief is. Zo vraagt TI-NL veel aandacht voor klokkenluidersbescherming, waar ik ook veel waarde aan hecht.”

Welke onderwerpen vind je belangrijk voor de komende bestuursperiode?
“Voor dit jaar vind ik dat klokkenluidersbescherming het belangrijkste focuspunt moet zijn. Vooral ook omdat dit jaar de nieuwe wetgeving betreffende klokkenluidersbescherming moet worden ingevoerd in Nederland. Tegelijkertijd moet TI-NL zich op andere onderwerpen richten, zoals transparante geldstromen. Ik hoop dat TI-NL kan bijdragen aan het verbeteren van de regelgeving en vooral de implementatie daarvan. Een mooi onderwerp voor de langere termijn is de inzet van technologie om corruptie te bestrijden. Genoeg om ons voor in te zetten dus!”

Maarten Groothuizen

bestuursledenWat is je achtergrond?
“Ik heb Rechten, Filosofie en Ruslandkunde gestudeerd, hoewel ik die laatste studie niet heb afgemaakt. Vervolgens heb ik gewerkt als officier van justitie, en daarnaast was ik actief in de lokale politiek van Nijmegen. Van 2017 tot begin dit jaar was ik Tweede Kamerlid voor D66. In deze functie heb ik ook samengewerkt met ngo’s, waaronder TI-NL.”

Waarom wilde je bestuurslid van TI-NL worden?
“Het thema corruptie vind ik enorm interessant. Ik heb twee keer in het buitenland gewerkt als officier van justitie. Daar maakte ik een aantal corruptiezaken mee, bijvoorbeeld in Oekraïne. Zodoende ontstond mijn interesse voor het thema. De grote maatschappelijke impact van corruptie maakt dat ik graag een bijdrage wil leveren aan de strijd tegen corruptie. TI-NL kende ik vanuit mijn werk als Kamerlid voor D66. Voor het actieplan tegen corruptie werkte ik bijvoorbeeld samen met TI-NL. Bij het opstellen van dat plan heb ik ook veel gebruikgemaakt van rapporten van TI.”

Wat spreekt je aan in de organisatie?
“TI heeft een grote impact, bijvoorbeeld met de corruptieranglijst (CPI). Maar ook met de rapporten over klokkenluiders en het UBO-register. Daarnaast staat TI bekend als een gezaghebbende organisatie, die met goed onderbouwde stukken komt. Die professionaliteit spreekt mij aan. Zeker met een thema als corruptie moet je zorgvuldig te werk gaan, anders blaas je jezelf op.”

Welke onderwerpen vind je belangrijk voor de komende bestuursperiode?
“Zelf heb ik veel ervaring met het onderzoek naar witwassen. Daarnaast vind ik de rol van Nederland bij buitenlandse corruptie interessant. We komen als Nederland goed uit de CPI, maar als je nagaat wat Nederlandse bedrijven in het buitenland doen op het gebied van corruptie en omkoping, en wat er voor geldstromen door Nederland lopen, blijkt dat er nog veel moet verbeteren. Dat zijn interessante thema’s. Die staan al bij TI op de agenda, en daar wil ik graag op voortbouwen.”