afscheid

Afscheid TI-NL voorzitter Paul Vlaanderen

Bart VolleberghAlgemeen, News, Nieuws, Organisatie, Press Release

Amsterdam, 14 maart. Hoewel iedereen met zijn gedachten bij de humanitaire ramp in Oekraïne is, wil Transparency International Nederland (TI-NL) stilstaan bij het aftreden van haar voorzitter Paul Vlaanderen, nu deze zijn vertrek uit het bestuur per 1 april a.s. heeft aangekondigd.

Paul Vlaanderen

Toen Paul bijna 5 jaar geleden aan de slag ging in het bestuur was TI-NL een kleine NGO met grote ambities. Dankzij Paul’s leiderschap de afgelopen jaren zijn veel van die ambities dichterbij gekomen. Het werkterrein is verbreed zodat TI-NL nu een rol speelt op het gebied van politieke integriteit, klokkenluidersbescherming, Business Integrity, integriteit in het onderwijs en transparante geldstromen. Daarnaast is het aantal leden en donoren dat ons steunt gegroeid, waardoor we onze inhoudelijke ambities de komende tijd op stabielere financiële basis kunnen gaan uitbouwen. Veel is gebeurd, veel meer moet nog gebeuren in de strijd tegen corruptie. Paul’s persoonlijke kennis, betrokkenheid en expertise zijn zeer waardevol geweest. Naast zijn rol als voorzitter was hij instrumenteel in de vorming van een Raad van Advies voor TI-NL. Recent werd een nieuwe werkgroep Transparante Geldstromen opgezet die onder zijn leiding inmiddels op een breed aantal onderwerpen actief is: witwassen, belastingontduiking, een effectief UBO-register, buitenlandse omkoping en asset recovery. Ook heeft Paul TI-NL vertegenwoordigd in het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) met overheid en industrie en de UBO-gebruikersraad van het ministerie van Financiën.

Het bestuur en team van TI- NL zijn Paul heel dankbaar voor zijn passie en energie. De komende periode gaan we op zoek naar een nieuwe voorzitter.