verkiezingsprogramma

Klacht tegen Baudet “niet ontvankelijk verklaard”

Pieter SchermersAlgemeen, Belangenverstrengeling, Integriteit, Politiek

Amsterdam, 21 september 2022 – In maart van dit jaar werd Thierry Baudet, fractievoorzitter van FvD, berispt door de Tweede Kamer voor het niet opgeven van zijn nevenfuncties en inkomsten in de publieke registers van de Tweede Kamer. Vervolgens liet de partijleider het na om zijn nevenfuncties op te geven. Daarom diende VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt een nieuwe klacht in. Het College van Onderzoek Integriteit acht zich echter onbevoegd om nieuwe klachten over Baudet in behandeling te nemen. 

Het college onderzoek en integriteit

Het College Onderzoek en Integriteit is een onafhankelijk orgaan van de Tweede Kamer dat klachten onderzoekt tegen Kamerleden ten opzichte van overtredingen van de gedragscode van de Tweede Kamer. Dit college is per 1 april 2021 opgezet op aanbeveling van GRECO, de anti-corruptiewaakhond van de Raad van Europa, om meer regelgeving in te voeren rond integriteitskwesties voor politici. Dit geeft meer duidelijk en transparantie over de inkomsten, nevenfuncties en giften aan politici. Iedereen kan een klacht indienen, zo was er al eerder een klacht binnengekomen over de nevenfuncties van de Forum voor Democratie voorman.

Desalniettemin is de tweede klacht, ingediend door VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt,  tegen Baudet niet opgenomen door het college. Zij vonden zichzelf “niet bevoegd” achtte om een nieuw advies uit te brengen. Het college brengt enkel een advies uit, de Tweede Kamer oordeelt uiteindelijk zelf over sanctionering. Dit was ook het geval toen Baudet berispt werd voor het niet opgeven van zijn nevenfuncties.

Wat nu?

Dit gezien hebbende is het duidelijk dat verdere regelgeving nodig is om (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan. In de herfst zal de Kamer het functioneren van de gedragscode en de handhaving evalueren. Dit vormt een mooi moment om de huidige hiaten in de regelgeving te dichten.

TI-NL dringt al langer aan op onafhankelijk toezicht, zo dient het college onafhankelijk op te kunnen treden tegen overschrijdingen van de gedragscode. De regels moeten gelijk toegepast worden, dat is niet mogelijk wanneer politieke overwegingen meewegen in de sanctionering. De huidige situatie waarin het college niet in staat is om op te treden tegen overschrijdingen van de regelgeving is onwenselijk.