Personen tot 35 jaar kunnen lid worden van Young TI. Door lid te worden versterk je onze invloed op regelgeving en beleid, om ook in Nederland integriteit, inzichtelijkheid en verantwoording te bevorderen, en om corruptie tegen te gaan.


Door middel van jouw bijdrage kan TI-NL de thema’s concreet maken, onder meer door middel van het organiseren van bijeenkomsten en door het onder de aandacht brengen bij beleidsmakers en de wetgever.


Transparency International Nederland (TI-NL) is dé corruptie waakhond van Nederland en streeft naar een transparanter en ethischer bedrijfsleven en publieke sector.

Als lid van TI-NL draag je bij aan onze missie voor een Transparanter Nederland. Je hebt toegang tot informatie, onderzoeken en het netwerk van Transparency International en je bezoekt door TI-NL georganiseerde bijeenkomsten, al dan niet met andere organisaties gezamenlijk georganiseerd. Leden ontvangen de nieuwsbrief INTEGRITIJD en krijgen de mogelijkheid twee keer per jaar deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering waar presentaties worden gehouden door interessante sprekers.

Young-TI leden profiteren daarnaast van een waardevol netwerk, inhoudelijke workshops en debatten, hulp bij het vinden van stageplaatsen, de jaarlijkse scriptieprijs en speciale evenementen.

Van leden wordt verwacht dat zij de Code of Conduct en de Verklaring van Visie, Waarden en Leidende Principes van Transparency International aanvaarden. Naar deze aanvaarding wordt expliciet gevraagd op het aanmeldformulier.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij vóór 1 augustus opzegging heeft plaatsgehad per brief of email.

De contributie bedraagt € 15 per jaar. Het Young TI verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Contributie dient te worden overgemaakt op bankrekening NL42 RABO 0350 0725 90 t.n.v. Transparency International Nederland.

Indien je naast jouw contributie een extra gift wenst over te maken stellen wij dat zeer op prijs. Het stelt ons namelijk in staat nog meer betekenis te geven aan de doelstellingen van Transparency International in Nederland.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.